Histologia i embriologia

note /search

Tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, tkanka łączna szklista

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5110

Znajdziemy tam również podział oraz funkcje poszczególnych tkanek, w zrozumiałej dla każdego formie. (…) …, pęczki włókien klejodajnych mają różną grubość, układają się w dowolny sposób - drobno włóknistą (blaszkowatą) - posiada bardziej złożoną budowę; Wyróżnia się tkankę kostną gąbczastą i zbi...

Wykład - budowa plemnika

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1988

BUDOWA PLEMNIKA Plemnik otoczony jest przylegającą do niego błona komórkową. Składa się z dwóch części główki i witki. GŁÓWKA Duże jądro komórkowe wydłużone owalne lub spłaszczone ze skondensowaną odwodniona chromatyna, DNA stanowi w jądrze ok. 40% suchej masy, w otoczce jądrowej brak porów jąd...

Wykład - cykl komórkowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2058

CYKL KOMÓRKOWY Każda kom org. żywego przechodzi cykl komórkowy związany z jej rozmnażaniem w cyklu tym są dwie zasadnicze fazy I interkineza-I i podział-M Interkinezę dzieli się na -fazę G1 Dochodzi do wzrostu cytoplazmy i komórki w tym ...

Wykład - cykl płciowy człowieka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

Cykl płciowy człowieka Zwany cyklem miesiączkowym trwa około 28 dni. Można wyróżnić 4 stadia: 1. faza menstruacyjna miesiączki (krwawienie) 2. faza wzrostu ,folikularna(pęcherzykowe) 3. stadium wydzielnicze 4. stadium niedokrwienia Za początek cyklu uważane jest pierwsze stadium miesiączki trw...

Gametogeneza - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1792

GAMETOGENEZA To proces, w którym powstają i dojrzewają komórki rozrodcze gamety. Nowy organizm powstaje w momencie zapłodnienia, lecz aby doszło do zapłodnienia gamety: jajo i plemnik muszą być odpowiednio dojrzałe, dlatego gametogenezę uważa się ...

Wykład - oogeneza ptaków

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2499

OOGENEZA PTAKA Do układu rozrodczego żęskiego ptaka należy: -lewy jajnik, a prawy jest szczątkowy -drogi wyprowadzające -długi jajowód składający się z 3 części 1. lejek (infundibulum) 2. najdłuższa; część główna (magnum) 3. cieśń (isthmus) ...

Wykład - oogeneza ssaków

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2457

OOGENEZA SSAKA Inaczej owogeneza, proces powstawania i dojrzewania komórki rozrodczej żeńskiej- kom jajowej, proces ten zachodzi w gonadach żeńskich, jajnikach, które u samic są parzyste Skład ukł rozrodczego żeńskiego: -parzyste jajniki,

Wykład - regulacje spermatogenezy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827

REGULACJA SPERMATOGENEZY CHORMONY GONANDO TROPOWE PRZYSADKI REGULUJĄ spermatogenezę oraz komórki podporowe(sustenocyty) kanalików nasiennych i hormony płciowe męskie

Opracowanie - rozmnazanie bezpłciowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Rozmnażanie bezpłciowe Występuje u pierwotniaków i niektórych zwierząt niższych żyjących w wodzie, w wyniku jego powstają osobniki siostrzane przy udziale kom somatycznych budujących ciało, czyli somę org. macierzystego Org. zwierząt wielokomorkowych zbudowane są z kom somatycznych, ale te komórki...

Opracowanie - skład jajka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Składa jajka Się z węglanu wapnia, białek podobnych do kolagenu zawiera kilka tysięcy porów w których występują białka zamykające je. Wapń pochodzi z tkanki kostnej kości długich i jego zaw...