Rachunek wyników

note /search

Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek wyników
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 14406

14.04.2011 Wykład 5 Metody ustalania wyniku finansowego: Metoda: statystyczna Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda księgowa Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda statystyczna - jest najczęściej wykorzystywana w ciągu roku metodą ustalania wyniku. Jej zakres i forma nie są regulowane pr...

Modele uproszczone rachunku wyników- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek wyników
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2135

31.03.2011 Wykład 3 Modele uproszczone rachunku wyników: Ustawa o rachunkowości nie określa szczegółowo, w jaki sposób powinien kształtować się rachunek kosztów w jednostce gospodarczej. Jego budowa powinna pozwalać na pełną anali...

Zagadnienia organizacyjne- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek wyników
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

17.02.2011 Wykład 1 Temat: Zagadnienia organizacyjne. Tematyka: Czym jest rachunek wyników, jakimi metodami sporządza się rachunek wyników? Koszty - wszystkie możliwe ujęcia Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Uproszczone sposoby ustalania wyniku finansowego Ustalanie wyniku fina...

Koszty - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek wyników
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Temat: Koszty. Wynik finansowy - jest ogólnym określeniem wyrażonego w pieniądzu efektu, jakie osiągnęła dana jednostka gospodarcza w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto, zwany również wynikiem działalności jednostki w danym okresie. Jest ustalany jako różnica pomiędzy...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunek wyników
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2660

Temat: Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Rozliczenia międzyokreseowe : Kosztów Przychodów Stanowią konsekwencję stosowania zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasady memoriału Rozl...