Modele liniowe i mieszane

note /search

Modele liniowe i mieszane - ćwiczenie 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych  Ćwiczenie nr 1  1.  Do  pakietu  R  wczytać  plik  zamieszczony  na  stronie   http://theta.edu.pl   o  nazwie  dane.csv.  W  kolejnych  kolumnach  znajdują  się:  numer  pacjenta  chorego  na  ostrą  niewydolność  serca,  mie...

Modele liniowe i mieszane - ćwiczenie 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych  Ćwiczenie nr 2 (Regresja liniowa)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie   http://theta.edu.pl   (dane  z  ćwiczeń  nr  1)  zaproponować  dwa  prost...

Modele liniowe i mieszane - ćwiczenie 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych  Ćwiczenie nr 3 (Analiza wariancji)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie   http://theta.edu.pl   (dane  z  ćwiczeń  nr  1)  utworzyć  modele  anal...

Modele liniowe i mieszane - ćwiczenie 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych  Ćwiczenie nr 4 (Regresja logistyczna)  1.  Podzielić się na dwuosobowe zespoły badawcze. Jeśli ktoś czuje się indywidualistą  może stworzyć zespół jednoosobowy. ...

Modele liniowe i mieszane - ćwiczenie 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych  Ćwiczenie nr 7 (Modele mieszane)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie   http://theta.edu.pl   (dane  z  ćwiczeń  nr  1)  zaproponować  analizę  opartą  o  modele  mieszane.  Nie  należy  estymować parametrów...

Regresja logistyczna - raport

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1988

Raport  Celem naszej pracy było stworzenie analizy danych opartej o regresję logistyczną przy  wykorzystaniu metod proponowanych na wykładzie lub internetu. Wstęp Regresja logistyczna, jedna z metod  regresji  używanych w  statystyc...

Sprawozdanie z regresji logistycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Modele liniowe i mieszane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Sprawozdanie z zajęć nr 4 N a podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, że regresja logistyczna (wyrażająca  prawdopodobieństwo jako szanse)  można  wyrazić następującym wzorem: Gdzie: X1 – poziom  hemoglobiny X2 – poziom sTfR X3 – wiek W powyższym modelu możemy wyróżnić dwie zmienne, które ...