Informatyka w selekcji

note /search

Informatyka w selekcji - ćwiczenie 1

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Informatyka w selekcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Informatyka w selekcji  Ćwiczenie nr 1  1.  Do  pakietu  R  wczytać  plik  zamieszczony  na  stronie   http://theta.edu.pl   o  nazwie  dane.csv.  W  kolejnych  kolumnach  znajdują  się:  numer  krowy,  numer  ojca,  numer  matki,  wydajność  mleczna,  rok  urodzenia,  stado  oraz  dwa  allele  p...

Informatyka w selekcji - ćwiczenie 2

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Informatyka w selekcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Informatyka w Selekcji  Ćwiczenie nr 2 (Regresja liniowa)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie   http://theta.edu.pl   (dane  z  ćwiczeń  nr  1)  zaproponować  dwa  proste  modele  regresji  liniowej,  w  których  zmi...

Informatyka w selekcji - ćwiczenie 3

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Informatyka w selekcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Informatyka w Selekcji  Ćwiczenie nr 3 (Analiza wariancji)  1.  Na  podstawie  danych  zamieszczonych  na  stronie   http://theta.edu.pl   (dane  z  ćwiczeń  nr  1)  utworzyć  modele  analizy  wariancji,  w  których  zmienną  zależną  ...

Projekt: Markery genetyczne w selekcji zwierząt

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Informatyka w selekcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Dane nr……    MARKERY GENETYCZNE W SELEKCJI ZWIERZĄT  PROJEKT      Opis danych  Dane  składają  się  z  pięciu  plików:   genotypy ,   fenotypy ,   inne ,   fenotypy_test ,  genotypy_test .  Num...