Biotechnologia farmaceutyczna

note /search

Czym jest wektor? - zagadnienie na egzamin

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

Czym jest wektor? Wymień kilka cech, jakie powinien posiadać Terapia genowa i procedury laboratoryjne w inżynierii genetycznej wymagają wprowadzenia informacji genetycznej do komórki w taki sposób, aby ulegała ona w niej efektywnej ekspresji. Wprowadzenie obcego, niczym nieosłoniętego fragmentu DNA...

Insulina i jej otrzymywanie metodami biotechnologicznymi - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3920

Insulina i jej otrzymywanie metodami biotechnologicznymi. Insulina wydzielana jest do krwi przez komórki beta wysp trzustkowych Langerhansa. Efektem działania insuliny jest spadek poziomu glukozy we krwi poprzez pobudzenie mechanizmów jej wychwytywania przez komórki oraz magazynowanie jej w wątrobi...

Zasada selekcji na podłożu HAT przy produkcji przeciwciał monoklonalny...

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3290

Zasada selekcji na podłożu HAT przy produkcji przeciwciał monoklonalnych Dostający się do organizmu antygen, w wyniku jednego z licznych możliwych oddziaływań, stymuluje komórki limfocytarne do produkcji przeciwciał, będących białkami o charakterze immunoglobulin. Następujący w tym samym czasie kon...

Charakterystyka materiału genetycznego Agrobacterium - wykład

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Biotechnologia farmaceutyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Charakterystyka materiału genetycznego Agrobacterium Agrobacterium to rodzaj wolno żyjących, fitopatogenicznych bakterii glebowych, które atakują rośliny wnikając do nich przez zranione tkanki. W przypadku Agrobacterium tumefaciens zakażenie prowadzi do powstawania tumorowatych narośli na szyjce ko...