Algebra liniowa z geometrią

note /search

Struktura algebraiczna - teoria

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

Struktura algebraiczna- zbiór złożony ze skończonej ilości odwzorowań iloczynów kartezjańskich tych zbiorów w te zbiory; A,B,C-zbiory;f:A×B→C;×-iloczyn kartezjański Grupa- struktura algebraiczna (G,Δ) złożona z niepustego zbioru G oraz z odwzorowania Δ: G×G→G spełniającego aksjomaty: -łączność G1...

Algebra liniowa-macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

ALGEBRA LINIOWA - macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 24. Macierze - definicja, rodzaje własności, działania na macierzach, iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn macirzy (Cauchy'ego), wykonalność mnożenia. Ma...

Test zaliczeniowy-algebra liniowa i geometria

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1659

2002 GRUPA A Zadanie 1 Znaleźć macierz X taką, że AX - X = B , gdy: A = B = Zadanie 2 Pokazać, że jeśli λ jest wartością własną nieosobliwej macierzy A , to jest wartością własną macierzy A -1 . Zadanie 3 Który ze zbiorów V = {(x, y, x) ∈ R 3 : z = x} jest podprzestrzenią przestrzenie R 3 ? Dlacz...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ równań, metoda macierzy odwrotnej, metoda eliminacji Gaussa, wykazanie, że wektory tworzą bazę przestrzeni, odwzorowanie liniowo zależne, sprawdzenie wektora....

Extrema funkcji dwóch zmiennych

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: warunek wystarczający istnienia extremum, wyznaczanie extrema funkcji, extrema funkcji dwóch zmiennych, definicja...

Algebra liniowa i geometria - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rząd wierszowy, rząd kolumnowy, twierdzenia, iloczyn macierzy, problem liniowy...