Etyka w biznesie

note /search

Biznes i cnoty-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

BIZNES I CNOTY Zysk celem biznesu Moralność to luksus, na który można sobie pozwolić w firmie ustabilizowanej, wolnej od lęków przed konkurencją, albo w społeczeństwie, w którym zasady fair play są powszechnie akceptowane. Pierwszy milion może...

Biznes i moralność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

BIZNES I MORALNOŚĆ Cnoty moralne są cechami charakteru, dyspozycjami, których potrzeba każdemu z nas: pomagają nam one osiągnąć pomyślność w życiu - i w biznesie. A zatem dobrze prowadzone przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, którego praktyki i sposoby postępowania będą zgodne z cnotami mora...

Cnoty życiowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

CNOTY ŻYCIOWE Praktyka Pratykę, która nie przekracza granic moralności (wyznaczonych przez nakazzy i zakazy moralne) nie kwestionują moralne niepokoje. Niepokoje moralne są niepokojami tych, którzy są wyposażeni w cnoty moralne. Przez cnoty moralne rozumiemy dyspozycje charakteru, dzięki którym ż...

Cnoty moralne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

CNOTY MORALNE - KLUCZ DO DOBREJ PRAKTYKI Sprawiedliwość kontra użyteczność Teoria cnót lepiej wyjaśnia nie tylko istotne znaczenie moralności, ale również stosunek pomiędzy sprawiedliwością a użytecznością w ramach samej moralności. Przyjrzyjmy się, z jednej strony, znanemu zarzutowi pod adresem t...

Życie gospodarcze a cnoty moralne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

CZY DA SIĘ POGODZIĆ ŻYCIE GOSPODARCZE Z CNOTAMI MORALNYMI? Nie trzeba np. być zaraz pacyfistą, żeby niepokoić się korumpującym charakterem wojskowego życia żołnierzy zawodowych. Są oni szkoleni do zabijania, okaleczania, niszczenia mienia i pustoszenia całych połaci kraju, a wszystko to wymaga, aby...

Dobra praktyka wewnątrz firmy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

DOBRA PRAKTYKA WEWNĄTRZ FIRMY Co uważa się za dobrą praktykę? Przez dobrą praktykę będziemy tutaj rozumieć unikanie niesłusznego postępowania i dobre postępowanie zarazem, działanie w sposób właściwy z moralnego punktu widzenia. Unikania niesłusznego postępowania wiąże się z jedną z cnót moralnych...

Etyka praktyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

ETYKA PRAKTYCZNA Etyka biznesu to rozważania nad sposobami i kierunkami działania w ramach życia gospodarczego, które dadzą lub nie obronić się z moralnego punktu widzenia. Czy etyka praktyczna jest możliwa? Etyka praktyczna (lub moralność praktyczna) mówi o „życiu, jakie powinniśmy wieść ze wzgl...

Motywy postępowania, racje moralne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

MOTYWY POSTĘPOWANIA, RACJE MORALNE I ULEGŁOŚĆ WOBEC NORM Nieetyczne praktyki w biznesie Pierwszy przypadek to ludzie, którzy nie mają sumienia. Drugi, że ich sumienie jest nieskuteczne. Czasami jest tak, że ludzie postępują w sposób, o którym wiedzą, że jest uznawany ze nieetyczny, oni jednak za t...

O dobrym postępowaniu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

O DOBRYM POSTĘPOWANIU Więcej niż trzeba Niesłuszne postępowanie wiąże się z naruszeniem normy. Przypuśćmy, że udało nam się uniknąć niesłusznego postępowania - postąpiliśmy zgodnie z normami. Czy wynika z tego, że postąpiliśmy dobrze? Nie. Jeżeli normy, których przestrzegaliśmy były tylko normami ...

O słusznym postępowaniu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

O SŁUSZNYM POSTĘPOWANIU Definicja tego co słuszne a nie słuszne Kiedy przez „to, co niesłuszne” rozumiemy to, co niezgodne z prawem, wtedy „to, co słuszne” musimy rozumieć to, co pozostało, a zatem to, co nie jest „niesłuszne”. Jeśli słuszne ma oznaczać to, co nakazane przez jakieś prawo, a niesł...