Gleboznawstwo i rekultywacja

note /search

Wymiary sciany oporowej na apodstawie analizy warunków geotechnicznych...

 • Politechnika Gdańska
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1764

1. Wstępne przyjęcie wymiarów ściany oporowej na podstawie analizy warunków       geotechnicznych 1.1 Parametry geotechniczne i rysunek schematyczny ( 1:100 ) A) Piasek średni ( Ps   Id(n) = 0.58  ⇒ grunt w stanie średnio zagęszczonym -gęstość właściwa    ρs = 2.65 g/cm3 -

Zadanie projektowe-Oczyszczanie gruntu i wody gruntowej in situ

 • Politechnika Gdańska
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1610

ZADANIE PROJEKTOWE Oczyszczanie gruntu i wody gruntowej in situ Przedmiot: Rekultywacja Nr tematu: G6 1. Charakterystyka i ocena zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych: W rejonie wycieku wykryto następujące zanieczyszczenia: Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 9 września 2002 r....

Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej

 • Politechnika Gdańska
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Konstrukcje i budowle ziemne  1    OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI SKARPY ODWODNEJ  METODĄ FELLENIUSA  DLA ZAPORY ZIEMNEJ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DRENAŻEM  Zapora ziemna posadowiona na podłożu przepuszczalnym  Wszystkie oznacz...

Kwasowości hydrolitycznej metody Kappena

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3878

Kwasowości hydrolitycznej metody Kappena Kwasowość hydrolityczna Hh ujawnia się przy działaniu zasadowym octanem wapniowym lub sodowym, który z kompleksu sorpcyjnego gleby wypiera kationy o charakterze kwasowym, głównie wodoru i glinu. ...

Metoda Scheiblera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5159

Metoda Scheiblera należy do metod objętościowych, gdyż oznaczana jest w niej objętość dwutlenku węgla, jaki powstaje w wyniku reakcji węglanu wapnia zawartego w próbce gruntu z 10% kwasem solny, przebieg: Próbkę gleby naważyć do szklanego pojemnika aparatu Scheiblera. Do naczyńka na kwas nalać

Oznaczanie odczynu gleby

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2044

Oznaczanie odczynu gleby Odczyn gleby można oznaczyć metodą kolorymetryczną lub potencjometryczną. Odczyn w wodzie to tzw. kwasowość aktualna, odczyn w KCl to tzw. kwasowość potencjalna. Metoda kolorymetryczna polega na zalaniu próbki gleby odczynnikiem Helliga i porównaniu powstającego zabarwienia...

Oznaczenie zasolenia gleb

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

Oznaczenie zasolenia gleb Zasolenie gleby należy do chemicznego czynnika degradacji, jest to występowanie w niej niekorzystnych ilości soli. Zasolenie dzieli się na:Pierwotne polega na akumulacji soli w wyniku naturalnych procesów będących efekte...

Wilgotność

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gleboznawstwo i rekultywacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

Wilgotność Maksymalna polowa pojemność wodna gleby to ilość wody, jaką gleba maksymalnie nasycona jest w stanie zatrzymać po odcieknięciu wody grawitacyjnej. Odpowiednia zawartość wody powinna się wahać w granicach 40 - 60 % maksymalnej pojemności wodnej gleby. W warunkach laboratoryjnych do oznacze...