Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej - strona 1 Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej - strona 2 Obliczenia współczynnika stateczności skarpy odwodnej - strona 3

Fragment notatki:

Konstrukcje i budowle ziemne  1    OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI SKARPY ODWODNEJ  METODĄ FELLENIUSA  DLA ZAPORY ZIEMNEJ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DRENAŻEM  Zapora ziemna posadowiona na podłożu przepuszczalnym  Wszystkie oznaczenia do obliczeń znajdują się na schemacie  k 1:m 2 1:m 1 k0 P D L1 H H z b h 0 T h II I L B l z x   Rys. 1 Schemat hydrauliczny obliczeń filtracji przez zaporę ziemną z drenażem    Dane wyjściowe:  Wysokość zapory:   Zwierciadło wody górnej:  Zwierciadło wody dolnej:  Szerokość korony:  Nachylenie skarp:  Szerokość podstawy zapory:  Grunt korpusu zapory:  Grunt podłoża:    Hz = 10,70 m,  H = 8,00 m,  h0 = 0,60 m,  b = 3,00 m,  1:m1 = 1:2,5; 1:m2 = 1:2,  B = 51,15 m.  Piasek drobny (Pd), ID = 0,80  Pospółka (Po), ID = 0,50    Opis metody Felleniusa.   Została  opracowana  przez  Szwedzką  Komisję  Geotechniczną  w  latach  1914-1926.  Metoda  ta  powstała w wyniku badań nad osuwiskami skarp na trasach kolei szwedzkich.  Metoda jest metodą blokową (pasków) zaliczaną do grupy metod równowagi granicznej.  W metodzie Felleniusa przyjmuje się następujące założenia:  •  poślizg potencjalnej bryły osuwiskowej występuję na powierzchni walcowo-kołowej;  •  siły oddziaływania pomiędzy blokami są równoległe do podstawy bloku i nie wpływają na  wartość reakcji normalnej do podstawy bloku oraz wartość sił oporu ścinania.   •   współczynnik stateczności definiowany jest jako stosunek sumy momentów sił biernych  (utrzymujących równowagę) i sił czynnych (zsuwających).  Obliczenia współczynnika stateczności opierają się na następujących założeniach:  •  płaskiego stanu naprężenia i odkształcenia,  •  hipotezy wytrzymałościowej Culomba-Mohra,  •  niezależności parametrów  φ i  c  od czasu,  •  występowania wzdłuż całej powierzchni poślizgu jednakowych przemieszczeń.   Konstrukcje i budowle ziemne  2  Współczynnik stateczności wyznacza się ze wzoru:  ( ) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = = = ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ = = n i i n i i i n i i n i i n i oi n i ui S R A c tg N R R S R T M M F 1 1 1 1 1 1 φ   gdzie:  Mui  – momenty sił utrzymujących, [kNm],  Moi  – momenty sił zsuwających, [kNm],  R  – promień krzywej poślizgu, [m]  (należy wyznaczyć z rysunku),  Ni  – składowa normalna wynikająca z ciężaru bloku  i , [kN]  Si  – składowa styczna wynikająca z ciężaru bloku 

(…)

…:
W ciężar całkowity bloku, [kN]
x odległość od płaszczyzny równowagi do środka ciężkości bloku, [m]
α kąt nachylenia podstawy bloku, [o]
φ kąt tarcia wewnętrznego, [o]
c kohezja, [kPa]
b szerokość bloku, [m]
l długość podstawy bloku, [m]
Metoda Felleniusa


kąt tarcia wewnętrznego, [o]
c
kohezja, [kPa]
b
szerokość bloku, [m]
l
długość podstawy bloku, [m]
Metoda Felleniusa
Konstrukcje i budowle ziemne
OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI SKARPY ODWODNEJ
METODĄ FELLENIUSA
DLA ZAPORY ZIEMNEJ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DRENAŻEM
Zapora ziemna posadowiona na podłożu przepuszczalnym
Wszystkie oznaczenia do obliczeń znajdują się na schemacie
b
z
D l
P 1…
… poślizgu, [m] (należy wyznaczyć z rysunku),
Ni – składowa normalna wynikająca z ciężaru bloku i, [kN]
Si – składowa styczna wynikająca z ciężaru bloku i, [kN],
Ai – powierzchnia podstawy bloku i, [m2], Ai = l i ⋅ 1,0m
li – długość podstawy bloku i, [m]
φ – kąt tarcia wewnętrznego gruntu w którym znajduje się podstawa bloku i, [°]
c – spójność gruntu w którym znajduje się podstawa bloku i, [kPa].
Uwagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz