Geodezja

note /search

Dziennik niwelacji reperów - temat 7

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 15435

Dziennik niwelacji reperów Str. ...1 Ciąg (linia) Nr: Oznaczenie odcinków niwelacji: Od rp. nr km Do rp. nr km Kierunek: główny powrotny Data pomiaru: Obserwator: Sekretarz: Nr stanowiska Oznaczenie stanowisk łat i reperów Długości celowych Pomiar różnicy wysokości Średnia różnic...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3703

Geodezja I    1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się:     1)  dla każdej liczby celowych   2)  na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo   3)  dla trzech lub większej liczby celowych   4)  gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu     2. Dla poziomej osi celowej wpływ błę...

Punkt osnowy podstawowej poziomej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Punkt osnowy podstawowej poziomej   O 111   OPX   GEOMETRIA: Punkt  ATRYBUTY OPISOWE  NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE  Numer głowicy znaku  OMP  Łańcuch znaków alfanumerycznych  PRZEDSTAWIENIE  GRAFICZNE  UWAGI    Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.  ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA  GRAFICZNEGO  WY...

Dziennik niwelacji przekrojów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1876
Wyświetleń: 7000

Dziennik niwelacji przekrojów Strona: Odcinek Nr: Od reperu nr: Do reperu nr: Kierunek: główny powrotny Data pomiaru: Obserwator: Sekretarz: Nr stanowiska Oznaczenie stanowisk łat i reperów Odczyty na łatach Odczyty średnie Wysokość osi celowej Wysokości punktów Uwagi i szkice wstecz...

Obliczenie wcięcia kątowego w przód poprzez rozwiązanie trójkąta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4081

Obliczenie wcięcia kątowego w przód poprzez rozwiązanie trójkąta Oznaczenia punk-tów Kąty poziome g c cc ° ′ ″ Azymuty A g c cc ° ′ ″ Długości boków d Przyrosty Współrzędne Oznaczenia punktów Obliczenie azymutu A AB i długości bazy d AB . Uwagi i szkice. Δ x Δ y X Y 1 2 3 4 5 6 7 ...

Program do obliczeń geodezyjnych “WinKalk”

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1687

Program do obliczeń geodezyjnych “WinKalk” dla MS Windows™ Instrukcja obsługi dla wersji 3.8 wraz z opisem modułów: Trasy, Rejestrator, Wyrównanie, Niwelacja, Transformacja © Firma Informatyczna CODER tel. (0-22) 759-12-18 http://www.coder. pl Spis Treści 1. Wprowadzenie ...

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3444

...Działania związane z ochroną środowiska mogą mieć różny charakter: 1. Prewencyjny ( zapobieganie powstaniu warunków niekorzystnych dla życia biologicznego i działalności gospodarczej; właściwe planowanie przestrzenne, stosowanie odpowiednich technologii produkcji) 2. Konserwacyjny ( zachowa...

Teodolit prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5782

...Cechy teodolitu: 1. realizacja płaszczyzny poziomej π 2. realizacja płaszczyzn rzutujących P i Q 3. realizacja osi pionowej V - V 4. możliwość odczytu kierunków na kręgach poziomym i pionowym Zadania stawiane instrumentowi: ...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geodezja
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2947

Zadanie 1: Wyznacz  element  liniowy mimośrodu wiedząc, że:  1 = 74.6038g  2 = 39.9934g  1 = 39.3883g  2 = 73.1116g  1 = 126.8884g b1 = 100.00 m  Odp.: 52.31 m Zadanie 2: Oblicz współrzędną YP w konstrukcji przeniesienia współrzędnych wiedząc, że: YA= 2000.00 m AAB = 167.0165 [grad] DAB= 1200...

Długość odcinka niedostępnego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

Obliczenia: Analiza dokładności: kąt I seria II seria [cc] [cc] 82,1737 g 82,1735 g -2 4 92,7646 g 92,7644 g -2 4 77,9140 g 77,9144 g 4 16 90,8350 g 90,8342 g -8 64 [88] (…) … Obliczenia: Analiza dokładności: kąt I seria II seria [cc] [cc] 82,1737g 82,1735g -2 4 92,7646g 92,7644g...