Radio programowalne

note /search

Wykład - częstotliwość pośrednia

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Wybór częstotliwości pośredniej Odbiór heterodynowy polega na przetworzeniu odbieranego sygnału w.cz na sygnał o innej częstotliwości zwanej częstotliwością pośrednia. (p.cz). Częstotliwość pośrednią otrzymuje się w stopniu przemiany w wyniku wzajemnego mieszania na elemencie nieliniowym napięcia od...

Kanały niepożądane odbiornika radiowego - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Kanały niepożądane odbiornika radiowego z liniową przemianą. Przemiana w odb superhet. jest zjawiskiem nieliniowym. Na wejsciu układu jest podany pojedynczy sygnał : f=(k*fh±fp)/m k- rząd nieliniowości .dla heter. k,m liczby całkowite m- rząd nie...

Wykład - odbiornik superheterodynowy

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Rola obwodów wejściowych w odbiorniku superheterodynowym Selektywny obwód wejściowy powinien cechować się odpowiednią selektywnością, mieć odpowiednią szerokość pasma przenoszonych częstotliwości. Odpowiedni zakres przestrajania, oraz prze...

Pomiary selektywności - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1771

Pomiary selektywności dla małych sygnałów Selektywnością odbiornika nazywa się jego zdolność do wydzielania sygnału pożądanego spośród innych sygnałów niepożądanych, lub zakłóceń radioelektrycznych, które mogą być odebrane przez antenę jednocześnie z sygnałem pożądanym Pomiar selektywności dla mał...

Schemat blokowy odbiornika - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Schemat blokowy i cechy odbiornika o wzmocnieniu bezpośrednim. blok1-przestrajane obwody wejściowe bardziej lub mniej rozbudowane; blok2-wzmacniacz wielkiej częstotliwości z obwodami rezonansowymi; blok3-detektor; blok4-wzmacniacz napię...

Wykład - sygnały i zakresy częstotliwości wykorzystywane w radiofonii...

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Sygnały i zakresy częstotliwości wykorzystywane w radiofonii Zakresy częstotliwości i dynamika sygnałów mowy i muzyki Muzyka -zakres częstotliwości: 40Hz-15k; dynamika: 70dB (30-100) Mowa -zakres częstotliwości: 100Hz-8k; dynamika: 50dB (30-80) Zakres słyszalności: zakres częstotliwości: 20Hz-20...

Wykład - szumy

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

SZUMY Moc szumów rezystora w paśmie Bsz­ i wartość średnia kwadratowa SEM szumów termicznych rezystora w paśmie Bsz Szumy cieplne rezystora R reprezentowane są przez napięciowy...

Wykład - zjawiska nieliniowe w odbiorniku radiowym

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Najistotniejsze zjawiska nieliniowe w odbiorniku radiowym. Rząd nieliniowości. Wpływ na odbiór. Modulacja skrośna - pasożytnicze zmodulowanie sygnału użytecznego silnym sygnałem niepożądanym z poza pasma pożądanego.Za modulację skrośną odpowiada...

Wykład - analizator widma

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

1. Zasada działania analizator widma. Sygnał na wejściu analizatora nie może przekraczać maksymalnej, określonej przez producenta, mocy (np. 20 dBm) oraz nie może posiadać składowej stałej. Jeżeli

Miary jakości odbiornika - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Radio programowalne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

MIARY JAKOŚCI ODBIORNIKA 1. Czułość użytkowa - najmniejszy poziom sygnału wejściowego, przy którym uzyskuje się na wyjściu odbiornika poziom sygnału niezbędny do jego normalnej pracy, przy dopuszczalnym stosunku sygnał/szum na wyjściu. Poziom ...