Fizyka budowli - strona 11

Badanie wilgotności materiałów - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Badanie wilgotności materiałów Zadaniem tych badań jest ustalenie zawartości wody w materiale. Wilgotność tę określa się procentową zawartością wody w materiale w stosunku masowym lub objętościowym. Wilgotność masową materiału obliczamy ze wzoru: Wm=(Gm-Gs)*100%/Gs (3.1) gdzie: Gm — masa materi...

Fizyka budowli - egzamin 2

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

1. Jednostką współczynnika przewodności cieplnej jest: W/mK 2. Jednostką oporu cieplnego jest: m2K/W 3. Jednostką

Fizyka budowli - egzamin

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1113

Jednostką współczynnika przewodności cieplnej jest: W/mK Jednostką oporu cieplnego jest: m2K/W Jednostką ...

Metoda chemiczna - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Metoda chemiczna. Metoda karbidowa jest metodą chemiczną i polega na pobraniu próbki z przegrody przez wywiercenie i wprowadzenie jej wraz z ampułką zawierającą węglik wapnia (karbid) do szczelnego ciśnieniowego naczynia stalowego, wyposażonego w m...

Metody elektryczne - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Metody elektryczne. Z grupy metod elektrycznych przy pomiarach wilgotności najczęściej stosowane są metody opornościowa i dielektryczna. W ofercie firm oferujących tego typu mierniki są urządzenia bazujące na jednej z metod lub też coraz częściej wielofunkcyjne. Metoda dielektryczna polega na wyko...

Metody pomiarów przewodności cieplnej - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Metody pomiarów przewodności cieplnej. Istnieją dwie grupy metod pomiaru przewodności cieplnej materiałów: a) metody stacjonarne lub metody ustalonego strumienia cieplnego b) metody niestacjonarne lub metody nieustalonego strumienia ...

Podstawowe wiadomości o wymianie ciepła - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Podstawowe wiadomości o wymianie ciepła. Między ośrodkami różniącymi się temperaturą wymiana ciepła może zachodzić poprzez konwekcję, promieniowanie lub przewodzenie. Konwekcja (unoszenie ciepła) występuje wówczas, gdy makroskopowe cząsteczki ośrodka, w którym odbywa się ruch ciepła, zmieniają swo...

Pomiar gęstości strumienia cieplnego - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Pomiar gęstości strumienia cieplnego metodą ścianki pomocniczej. Jedną z podstawowych metod pomiaru gęstości strumienia cieplnego jest metoda ścianki pomocniczej. Metodę tę stosuje się zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i w kontrolnych pomiarach inżynierskich wykonanych już przegród. Badanie ...

Pomiar współczynnika przewodności - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ 1.1. Elementarne wiadomości z zakresu teorii przewodnictwa cieplnego. Różnice temperatur między poszczególnymi punktami rozpatrywanej przestrzeni wywołują przepływ ciepła. Gęstość strumienia...