Metody elektryczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody elektryczne - omówienie - strona 1 Metody elektryczne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Metody elektryczne.
Z grupy metod elektrycznych przy pomiarach wilgotności najczęściej stosowane są metody opornościowa i dielektryczna. W ofercie firm oferujących tego typu mierniki są urządzenia bazujące na jednej z metod lub też coraz częściej wielofunkcyjne.
Metoda dielektryczna polega na wykorzystaniu zja­wisk zmiany pojemności elektrycznej materiału wraz ze zmianą zawartości wilgoci. Istnieje, bowiem związek między wilgotnością materiału a jego stałą dielektrycz­ną. Dzięki dużej różnicy między wartością stałej dielektrycznej wody i bezwodnych substancji można przyjąć proporcjonalność między wilgotnością materiałów a ich stałą dielektrycz­ną. Zaletą tej metody jest brak inwazyjności oraz łatwość i szybkość pomiaru. Największym mankamentem niewielka głębokość pomiaru zwykle do kilkudziesięciu milimetrów. Metodę opornościową zaliczamy do metod niszczących, gdyż pomiar polega na wykonaniu niewielkich otworów w badanym materiale. Zakres ingerencji jest na tyle mały, że może być ona z powodzeniem stosowana również w obiektach zabytkowych. Pomiar bazuje na pomiarze rezystancji zawilgoconego materiału pomiędzy układem dwóch elektrod. Zdecydowanie częściej mierniki opornościowe wykorzystywane są do pomiaru wilgotności materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Przy pomiarach metodami opornościowymi należy także pamiętać, że w przypadku występowania zasolenia dochodzi do wypaczenia wyników.
Z powodu niewielkiej głębokości pomiaru, wpływu zasolenia pomiary metodami elektrycznymi mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Pozwalają natomiast na dość sprawne wyszukiwanie miejsc zawilgoconych oraz są niezwykle pomocne przy tworzeniu tzw. „map zawilgocenia” obrazujących rozkład zawilgoceń na powierzchni przegród.
Nowoczesne wilgotnościomierze elektryczne takie jak przedstawiony na fotografii LB-795 z reguły wyposażone są w dwa rodzaje czujników wilgotności: rezystancyjny (metoda opornościowa), pojemnościowy (metoda dielektryczna).
Taki większy zakres możliwości pomiarów wilgotności daje możliwość porównania wyników uzyskanych dwiema różnymi metodami a przez to sprawdzenia ich wiarygodności.
Fot. 2. Wilgotnościomierz LB-795.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz