Badania właściwości wilgotnościowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania właściwości wilgotnościowych  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH Pomiar bezpośredni - pomiar, którego wynik otrzymuje się na podstawie bezpośredniego wskazania narzędzia pomiarowego, wywzorcowanego w jednostkach miary mierzonej wielkości.
Pomiar pośredni - pomiar, którego wynik otrzymuje się na podstawie bezpośredniego pomiaru innych wielkości, opierając się na znanej zależności między tymi wielkościami a wielkością mierzoną.
Do metod bezpośrednich zalicza się jedynie metodę laboratoryjną (wagowo-suszarkową). Metoda ta, obarczona wieloma ograniczeniami uważana jest, za jedyny miarodajny sposób pomiaru wilgoci. W badaniach wilgotności stosuje się również szereg metod pośrednich wykorzystujących właściwości fizyczne i chemiczne wody zawartej w materiale.
Podział metod pośrednich badania wilgotności materiałów przedstawia się następująco:
Metody chemiczne.
karbidowa
Karla-Fishera
papierków wskaźnikowych
Metody fizyczne.
elektryczne
mikrofalowa
dielektryczna
opornościowa
nieelektryczne
W budownictwie do badań wilgotnościowych stosuje się w rzeczywistości jedynie kilka metod. Do najważniejszych należą: metoda laboratoryjna, dielektryczna, opornościowa i karbidowa. Pozostałe metody mają raczej znaczenie bardziej teoretyczne niż praktyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz