Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych

note /search

Wzór barometryczny - ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wzór barometryczny, warunki równowagi, rozwiązanie równania, równanie stanu gazu, obliczenia....

Hipoteza de Bregle'a - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: hipoteza de Bregle'a, doświadczenia Davissona i Germera, cząstka materialna, foton, całkowita energia materialna....

Kwantony-oscylator harmoniczny - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kwantony, oscylator harmoniczny, energia cząstki, oscylacyjna liczba kwantowa, oscylator klasyczny, oscylator kwantowo-mechaniczny....

Odbicie od bariery potencjału - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: odbicie od bariery potencjału, warunki ciągłości, gęstość prądu, ładunek elementarny, transmisja strumienia cząstek....

Orbitralny moment pędu i moment magnetyczny - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: związek pomiędzy orbitalnym momentem pędu i orbitalnym momentem magnetycznym, czas obiegu elektronu wokół jądra, magneton....

Model Bohra - wprowadzenie.`

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stała Rydberga, model Bohra, założenia, moment pędu, przeskok elektronu, wzór Balmera....

Cząstka w jamie potencjału - ćwiczenia.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: cząstka w jamie potencjału, warunki ciągłości, najczęstszy przypadek, funkcja stanu, gęstość prawdopodobieństwa....

Równanie Schrodingera - wprowadzenie.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: równanie Schrodingera, prędkość fazowa dla cząstki elementarnej, obliczenia, wzory....

Zjawisko Zeemana - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całkowity moment magnetyczny, pole magnetyczne, magneton Bohra, czynnik Landego,normalny