Elektryczność i magnetyzm

note /search

Wykład - energia potencjalna

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Energia potencjalna Pole elektryczne jest polem zachowawczym – praca w tym polu nie zalezy od drogi, a tylko od położenia początkowego i końcowego. Przemieszczając ładunek z pkt. R1 do pkt. r2 siła pola elektrycznego wykonują pracę...

Wykład - pole elektryczne w dielektrykach

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Przewodnik w równowadze Przewodnik w zewnętrznym polu elektrycznym Ładunek w przewodniku Udowodnimy, na podstawie prawa Gaussa, że dowolny ładunek wprowadzony do przewodnika zawsze musi się zbierać na jego powierzchni. Pomyslaną powierzchnią S wybieramy tuż poniżej realnej powierzchni przewod...

Wykład - pole elektryczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Elektryczność i magnetyzm Źródłami sił elektrycznych i magnetycznych są ładunki elektryczne. Materia w stanie równowagi jest neutralna, lecz wiemy, ze składa się z ładunków. Ładunek należy do podstawowych własności atomu. W atomach ładune...

Wykład - przewodniki w polu elektrycznym

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Dipol elektryczny   Przykład Dipol elektryczny o momencie dipolowym p  Q  L jest ustawiony wzdłuż osi x. Jaki jest potencjał V oraz składowa pola Ex i Ey w przypadku gdy r L d L cos  2  r  r  d  r  r  d Obliczamy potencjał w pkt. r: V Q Q 2Qd   4 0  (r  d ) ...

Zadania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ferromagretyka, strumień indukcji magnetycznej, prędkość długi fal radiowych, szeregowy obwód LC, wirowe pole magne...

Test na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prędkość elektronu, paramagnetyk, kondensatory, właściwości przewodzące, fala elektromagnetyczna...