Zarządzanie ryzykiem finansowym

note /search

Pomiar ryzyka kredytowego

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2163

Pomiar ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to oprócz ryzyka rynkowego najważniejszy składnik ryzyka finansowego. Oba te rodzaje ryzyka mają wiele cech wspólnych co umożliwia stosowanie narzędzi pomiaru ryzyka rynkowego również do analizy ryzyka kredytowego. Równocześnie jednak między tymi dwoma fo...

System zarządzania ryzykiem kredytowym

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

System zarządzania ryzykiem kredytowym Podejście konserwatywne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym oznacza minimalizowanie ryzyka kredytowego. Ryzyko to można zmniejszać prze...

Charakterystyka ryzyka kredytowego

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Charakterystyka ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontr...

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1232

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym Zarówno w ramach pasywnych jak i aktywnych strategii zarządzania ryzykiem kredytowym możliwe jest wykorzystanie szeregu konkretnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Do tradycyjnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym można zaliczyć: - ubezpieczenie emisji...

Rynek instrumenty i inwestycje

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: derywaty kredytowe, kredytowe instrumenty pochodne, Credit Default Swap (CDS), Total Return Swap (TRS), N-To Default Swap....