Zarządzanie projektami europejskimi

note /search

Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5173

in. zagadnienia takie jak: organy europejskie, kompetencje organów europejskich, polityki sektorowe UE, rozszyfrować skróty, cele konwengrancji, zasada dodatkowości, składowe programu operacyjnego, role instytucji zarządzających programów operacyjnych, kamienie milowe w realizacji projektu. W not...

Zarządzanie projektami EFS

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

Zarządzanie projektami EFS Cele polityki regionalnej 2007-2013. 3 cele i wielkość środków Fundusze Strukturalne UE w latach 2007-2013  CELE POLITYKI REGIONALNEJ W nowym okresie programowania 2007-2013 polityka regionalna Unii Euopejskiej będzie realizowała następujące cele priorytetowe: Konwe...