Zarządzanie procesowe

note /search

Opracowane zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 3892

TAB. STRUKTURA REGULAMINU PODEJMOWANIA DECYZJI DLA SDOP A. Ramowa charakterystyka przedsięwzięcia. 1) Zakres przedsięwzięcia: -cele, -punkty krytyczne, - uprawnienia, -wytyczne operacyjne, 2) Klauzule (ograniczenia, gwarancje, przywileje) 3) Warunki dodatkowe B. Proces podejmowania decyzji w SD...

Zarządzanie procesowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 3815

Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera - opiera się na założeniu, iż zamiast prowadzenia kompletnych i długotrwałych prac badawczych nad rejestracją i oceną stanu faktycznego jakiegoś systemu, można ustalić określony wzorzec funkcjonowania systemu, który z kolei będzie podlegać próbom i weryfikac...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2758

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Zarządzanie procesowe- Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2499

1. Przedstaw system zarządzania w pięciu aspektach. 2. Model ogólny wariantowania. 3. Kryteria wiodące i podstawowe (przykłady). 4. Metody wartościowania, rankingu. 5. Restrukturyzacja: rodzaje, strategie, etapy. 6. Produktywność, koszty, wzory. 7. Ramowy klasyfikator kosztów. 8. Aspekty instrume...