Ubezpieczenia majątkowe

note /search

Rynek ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 4102

Ubezpieczenie   społeczne   a   gospodarcze Ubezpieczenia   społeczne   - powód   politycznych   sporów,   np.  kwestia   wieku   emerytalnego,   OFE.  Nie istnieje   wolny   rynek,   inicjatywa   jest   po stronie   rządu  i/lub   parlamentu,   wszelkie   działania mają   formę ustawy. Ubezpiecz...

Ubezpieczenia finansowe (e-learning)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1778

Tło   gospodarcze Zrozumienie   istoty   ubezpieczeń   finansowych,   a   także   ich   doniosłej   roli   w   gospodarce rynkowej   wymaga   przedstawienia   tła   makroekonomicznego   dotyczącego   instrumentu   jakim jest   dostawa   z   odroczonym   terminem   płatności   oraz   problemów   z...

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 2324

Ubezpieczenia   komunikacyjne   w   wąskim   znaczeniu: •   ubezpieczenie   odpowiedzialności   cywilnej   ( OC )   posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   za   szkody powstałe   w związku   z   ruchem   tych   pojazdów •   ubezpieczenie   autocasco   ( AC ) •   ubezpieczenie   assistance •   ube...

Ubezpieczenie mienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2170

Ubezpieczenia   bez określonej   wartości   przedmiotu   ubezpieczenia •   Wszelkiego   rodzaju   OC •   Np.  ubezpieczenie   nóg   modelki/piłkarza •   Ubezpieczenia   assistance Suma   ubezpieczenia   (S) równa   się   górnej   granicy   odpowiedzialności,   chyba   ze  strony   umówiły   się i...

Umowy ubezpieczenia (e-learning).

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2688

Wprowadzenie Normy   dotyczące   umowy   ubezpieczenia   znajdują   się   w   kodeksie   cywilnym   w   art.   805-834   kc .   Są   to ogólne   ramy   prawne,   w   których   musi   się   mieścić   każda   umowa   ubezpieczenia.   Przepisy   tam   zawarte mogą   mieć   różny   charakter   jeśli ...

Wartość rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2436

2008   rok   - wzrost   działu   I o   53%,   ostatni   rok   hossy. W   roku   2009   -   spadek o   22.3%,   pokłosie   kryzysu. Dział   II   nie   przeżywał   ani dużych   wzrostów,   ani dużych spadków,   stały   niewysoki   wzrost,   dużo stabilniejszy   rynek.   Przyczyniła   się do   tego ...