Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 6

Podział kursów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Podział kursów: Kryterium podmiotu ustalającego kurs walutowy - kurs rządowy - kurs prywatny (bankowy) Kryterium amplitudy wahań kursu - sztywny; ustalony przez organy państwa, nie ulega żadnym wahaniom - stały (stabilny); ulega zmianie pod wpływem podaży i popytu na daną walutę, jednak grani...

Technologia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Technologia; całokształt organizacyjny oraz techniczny wiedzy, informacji znajdującej zastosowanie w procesie wytworzenia dóbr i usług materialnych; ma wpływ na efektywne wykorzystanie pozostałych czynników Wynalazek; rozwiązanie techniczne, które nadaje się do wykorzystania w praktyce Patent; fo...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) mogą przybierać różne formy: tworzenie nowych lub przejmowanie już istniejących za granicą przedsiębiorstw, nad którymi firma macierzysta sprawuje pełną kontrolę, zakładanie za granicą oddziałów ( nie są one samodzielnymi jednostkami gospodarczymi, nie ma...

Zarządzanie- międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

Zarządzanie ZESZYT Zarzadzanie - ukladanie wszystkiego w calosc, wiedza jak osiagnac efekty Funkcje przedsiebiorstwa wg Portera: a. funkcje podstawowe: logistyka, produkcja i innowacje, logistyka wewnętrzna, marketing, sprzedaż b. funkcje pomocnicze: badania i rozwój, HR, finanse Zarząd - podstaw...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1792

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w: zamożności pomiędzy krajami, poziomie technologii, wydajności pracy, żadna z powyższych. Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany odbywającej się pomiędzy: krajami wysoko rozw...

Wiedza o gospodarce test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

          Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,           z których tylko jedna jest prawidłowa.      1.  Niekierowniczym jest stanowisko:  a)  mistrz  b)  brygadzista  c)  konstruktor  d)  administrator osiedla    2.  Za prekursora naukowej organizacji ...

Ład miedzynarodowy i globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

(ład międzynarodowy i globalizacja): Ujecie ładu międzynarodowego (International order): przedział czasowy (dłuższy czas); w danej chwili (dziś). Wtedy następuje uchwycenie specyfiki na bazie historycznych uwarunkowań. Punkty odniesien...

Ekologia w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 406

(ekologia w stosunkach międzynarodowych): Powietrze i wody mają wymiar międzynarodowy, gleby zaś pozostają w gestii państw. W 1969 roku sekretarz generalny ONZ Uthant (Birma) na XXII Sesji ZO ONZ wygłosił tekst „człowiek i jego środowisko”, w którym wyraził zaniepokojenie środowiskiem naturalnym i ...

Główne porozumienia rozbrojeniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Główne porozumienia rozbrojeniowe SALT I - (Rokowania w Sprawie Ograniczenia Broni Strategicznej) z 26 maja 1972 roku z Moskwy, ABM (system obrony przeciwrakietowej), ICBM (strategiczne zbrojenia ofensywne) SALT II - podpisany 18 czerwca 1979 roku w Wiedniu SDI - Inicjatywa Obrony Strategicznej (...

Granica lądowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Granica to: a) linia oddzielająca minimum 2 terytoria (może być oczywiście więcej); b) linia styku pomiędzy minimum 2 terytoriami państwowymi; c) linia kończąca zwierzchnictwo terytorialne jednego państwa i rozpoczynająca zwierzchnictw...