Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1967

Prof. zw. dr hab. Halina Buk Konsolidacja sprawozdań finansowych WYKŁAD 3 Założenia dla konsolidacji prawo własności jednostki dominującej do majątku i wyników działalności jednostek zależnych jest proporcjonalne do udziału w ich kapit...

Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2268

Konsolidacją metodą pełną na dzień bilansowy - etapy Agregacja danych ze sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej i innych jed...

Podstawowe zagadnienia- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Halina Buk
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1981

WYKŁAD 1 Motywy tworzenia grup kapitałowych. I. Uzyskanie efektu skali Zwiększenie konkurencyjności grupy kapitałowej Zwiększenie udziału na rynku własnej firmy Wzmocnienie siły nabywczej i rynkowej Zmniejszenie i dywersyfikacja ryzy...