Ekonomia rozwoju - strona 5

Paradoks Veblena i Giffena, Krzywa Lorenza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3458

Paradoks Veblena: dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. Posiadanie takich dóbr jest środkiem dowartościowania się, dlatego popyt na nie jest...

Polityka pieniężna, funkcje banku centralnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

POLITYKA PIENIĘŻNA (MONETARNA): całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarczych w pieniądze i kredyt w celu regulowania wielkości podaży pieniądza. Polityka pieniężna #

Prawo Wagnera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2079

PRAWO WAGNERA Prawo wzrastających wydatków publicznych (potrzeby publiczne rosną szybciej od potrzeb indywidualnych) DOBRA PUBLICZNE I PRYWATNE Publiczne Niekonkurencyjność Niewykluczalność Nieodmawialność (przymus konsumpcji np. wojsko, szczepienie obowiązkowe) Publiczne finansowanie (przez ...

Mechanizmy rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

22. Mechanizm rynkowy Mechanizm rynkowy - jest to określenie wzajemnych zależności występujących między podażą, popytem a ceną towaru Elementy mechanizmu rynkowego: Popyt - ilość dóbr i usług jakie klienci chcą i mogą kupić po określonej cenie Podaż - ilość dóbr i usług jakie dostawcy chcą i mogą s...

Tradycyjne teorie zacofania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : koncepcja błędnego koła ubóstwa, teoria systemu quasi, koncepcja zacofania i niedorozwoju...

Współczesna ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : ekonomia rozwoju, teoria rozwoju, zakres badawczy ekonomii rozwoju ...

Oszczedności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : ekonomia rozwoju, oszczędności w ekonomii rozwoju ...

Paradygmat zależności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : Szkoła Zależności, tezy dependystów, poglądy dependystów...