Ekonomia rozwoju - strona 6

Wykład (1)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : wielki kryzys kapitalizmu, gospłan - przemysł, nieograniczone zasoby siły roboczej...

Wykład (2)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : opisowe teorie rozwoju, teorie wzrostu, neoklasyczna teoria wzrostu...

Wykład (3)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : różnorodne drogi do awansu, różnorodność impulsów zewnętrznych, inicjatywa rozwoju...

Wykład (4)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : triumf interwencjonizmu, kierownicza rola inwestycji, optymizm populacyjny...

Wykład (7)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : modele wzrostu endogenicznego, nowe teorie wzrostu, model Solowa...

Wykład (8)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : manowce pomocy rozwojowej, działania powodujące rozwój...

Dynamika GDP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : PKB, oszczędności narodowe, inflacja ...

Wykład (5)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : podstawy neoklasycznej teorii wzrostu, potencjalne PKB...

Wykład (9)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : globalizacja a rozwój, liberalizacja przepływów wzajemnych, integracja...

Wykład (6)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : hipoteza konwergencji absolutnej...