Aktywa pieniężne i rozrachunki

note /search

Obrót bezgotówkowy - charakterystyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2387

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY Obrót bezgotówkowy odbywa się poprzez rachunki bankowe. W danym banku można posiadać tylko jeden rachunek bieżący, natomiast pozostałe rachunki to tzw. rachunki pomocnicze. Banki prowadzą dla jednostek gospodarczych następujące rodzaje rachunków: rachunki bieżące- służące do gr...

Obrót gotówkowy - charakterystyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3192

Obrót gotówkowy Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się : w formie wpłaty lub wypłaty gotówki z kasy (obrót kasowy), w formie czeku gotówkowego (imiennego lub na okaziciela), w formie wpłaty gotówki: np. na rachunek bankowy wierzyciela lub rachunek własny w banku oraz wypłat gotówki za pośrednict...

Pojęcie aktywów pieniężnych-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2170

WYKŁAD 1 15-02-2012 egzamin - 6 czerwiec- traktowany jako pierwszy termin - z konsekwencjami zadania na egzaminie: RÓŻNICE KURSOWE, księgowania, rozrachunki i aktywa pieniężne - nazwy kont! Aktywa pieniężnie są elementem aktywów finansowych, pełniąc rolę płatniczą. Aktywa pieniężne są pojęciem s...