Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska

note /search

EMAS

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

EMAS (Europejski System Ekozarządzania i Audytu) - System ma na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na ...

Kwaśne deszcze

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

Kwaśne deszcze - są to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy (dwutlenek siarki, tlenki azotu, słabe roztwory kwasu siarkowego) które dostają się do atmosfery w wyniku spalania zasiarczonych paliw (

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska - spowodowane gwałtownym zdarzeniem nie będącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska (

Najważniejsze czynniki zanieczyszczające UNESCO

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Najważniejsze czynniki zanieczyszczające UNESCO: CO i CO2 powodują efekt cieplarniany; SO2 i NO2 zakwaszenie gleby, kwaśne deszcze; fosfor - eutrofizacja (wzbogacenie zb.wodnych w

Podstawowe definicje i określenia

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Podstawowe definicje i określenia: sozologia - jest nauką o ochronie przyrody i jej zasobów; środowisko człowieka - składa się zarówno z Ziemi (jako cała planeta), z jej polem magnetycznym, strefami klimatycznymi i atmosferą, jak i współżyjący ...

Podział substancji toksycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

Podział substancji toksycznych - skala oceny substancji od 0 - 3 substancje nietoksyczne (0) - w normalnych warunkach nie powodują zagrożenia, a toksyczny wpływ na ludzi pojawia się dopiero w nietypowych i granicznych warunkach lub przy przedawkowaniu. substancje lekko toksyczne (1) - substancje w...

Rzeki jako odbiorniki ścieków

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Rzeki jako odbiorniki ścieków Ustalono 3 klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych: I klasa - zalicza się wody przeznaczone do: zaopatrzenia ludności w wodę do picia; zaopatrzenia zakładów przemysłowych wymagających wody o jakości wody do picia; hodowli ryb łososiowatych. II klasa hodo...

System zarządzania środowiskiem

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

System zarządzania środowiskiem - część ogólnego systemu zarządzania która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realiz...

Źródła zanieczyszczeń środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Źródła zanieczyszczeń środowiska (powietrza) - produkcja energii, pożary lasów, transport, przemysł rafineryjny, środki ochrony roślin, hutnictwo, przemysł chemiczny, przem .mat. budowlanych;; rolnictwo, gospodarka, lasy, zdrowie, kli...

Globalne zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

Globalne zagrożenia środowiska : Zniszczenie warstwy ozonowej; zanik lasów i ekspansja pustyni; degradacja gleb i dewastacja naturalnych siedlisk; wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt; deficyt wody pitnej; problem energetyczny; zani...