Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu

note /search

Obliczenie wskaźników deformacji terenu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5817

I.WSTĘP Podziemna eksploatacja złóż kopalin użytecznych powoduje naruszenie pierwotnej równowagi górotworu. W wyniku tego powstają deformacje powierzchni terenu i górotworu, objawiające się przemieszczeniami pionowymi ( obniżeniami ) i pozi...

Odkształcenie rury szybowej wywołane eksploatacją w filarze ochronnym ...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1414

WROCŁAW WYDZIAŁ GÓRNICZY Ćwiczenie projektowe nr 2 Temat : Odkształcenie rury szybowej wywołane wywołane eksploatacją w filarze ochronnym szybu. Wykonał : Dane: -Głębokość posadowienia wyrobisk w filarze ochronnym: H = 630 [m] -Tangens rozproszenia wpływów głównych : tg = 2,5 -Grubość wybiera...

Parametry teorii Budryka - Knothego

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2625

INSTYTUT GEOTECHNIKI OCHRONA POWIERZCHNI ĆWICZENIE NR 2 Parametry teorii Budryka - Knothego , obliczanie prognostycznych wskaźników deformacji terenu NR 3 I Obliczenie parametrów teorii Budryka - Knotego na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych metodą z nachyleń oraz wykreślną . Dane: 1. Wyni...

Wpływ prędkości postępu frontu eksploatacyjnego i czasu na wielkość de...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

INSTYTUT GEOTECHNIKI OCHRONA POWIERZCHNI ĆWICZENIE NR 4 Wpływ prędkości postępu frontu eksploatacyjnego i czasu na wielkość deformacji powierzchni terenu. NR 27 Obliczyć obniżenia punktów P1 w czasie od 01.09.1979 co pół roku ( t = 0,5 roku ), aż do całkowitego ujawnienia się wpływów eksploatac...

Wskaźniki deformacji metodą Batkiewicza - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel projektu, dane wyjściowe stosowane w obliczeniach, eksploatacja w kształcie prostokąta, skład litologiczny górotworu, eksploatacja z zawałem stropu w górotworze naruszonym wcześniejszą eksploatacją jednego z pokładów....

Filar ochronny w pokładach nachylonych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagospodarowanie i ochrona powierzchni terenu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel projektu, obliczanie pasa ochronnego dookoła obiektu, obliczenie długości promieni, konstrukcje filaru ochronnego, wnioski....