Obliczenie wskaźników deformacji terenu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5691
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie wskaźników deformacji terenu-opracowanie - strona 1 Obliczenie wskaźników deformacji terenu-opracowanie - strona 2 Obliczenie wskaźników deformacji terenu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

I.WSTĘP
Podziemna eksploatacja złóż kopalin użytecznych powoduje naruszenie pierwotnej równowagi górotworu. W wyniku tego powstają deformacje powierzchni terenu i górotworu, objawiające się przemieszczeniami pionowymi ( obniżeniami ) i poziomymi. Przy płytkiej eksploatacji ( na głębokości do 100m. ) należy się liczyć z deformacjami nieciągłymi w postaci zapadlisk, spękań, szczelin, progów itp. . Eksploatacja na większych głębokościach powoduje zazwyczaj łagodniejsze deformacje terenu ( deformacje o charakterze ciągłym ). Wpływy podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu można podzielić na: - wpływy bezpośrednie ( spowodowane oddziaływaniem wybranej części złoża ),
-wpływy pośrednie ( spowodowane zmianą stosunków wodnych, suffozją chemiczną i mechaniczną, reaktywacją starych zrobów).
Obiekty budowlane i różnego rodzaju urządzenia, znajdujące się w zasięgu wpływu eksploatacji, są często, na skutek deformacji powierzchni, uszkadzane, a niekiedy nawet zostają zniszczone.
Rozmiary i rodzaj deformacji powierzchni terenu i obiektów charakteryzują następujące wielkości ( wskaźniki deformacji ) :
obniżenia terenu w,
nachylenia terenu T,
poziome odkształcenia właściwe ε,
krzywizny K,
przemieszczenia poziome U.
Ze względu na przydatność do zabudowy wyróżnia się pięć kategorii terenu górniczego. II. Obliczenie wskaźników deformacji terenu.
1. Obniżenie terenu Wi = Hi - Hio [mm] gdzie: Hi - wysokość punktów w cyklu pierwszym
Hio - wysokość punktów w cyklu ostatnim
2. Poziome odkształcenie właściwe [mm]
- odległość między punktami w cyklu pierwszym
- odległość między punktami w cyklu ostatnim
3. Nachylenie profilu niecki obniżeniowej.
[mm/m]
4. Krzywizna profilu niecki obniżeniowej
[km-1]
5. Promień krzywizny
[km]
6. Przesunięcie poziome punktu
[mm]
III. Określenie kategorii terenu górniczego
Tmax = 14.65 mm\m
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz