Biologia - strona 5

Egzamin licencjacki z biologii - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1946

Są to pytania zamknięte, bez odpowiedzi, z takich działów, jak: biogeochemia, botanika, ekologia, mechanizmy ewolucji, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, genetyka, mikrobiologia, zoologia, gleby. Zestaw pytań - 2011 r. Biogeochemia 1. Która z wymienionych niżej właściwości żywych organizmów ...

Fauna bezkręgowców wybranych środowisk

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. Mieczysław Mazur
 • Biologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2436

W materiale znajdują się zagadnienia związane z: - fauną bezkręgowców wodnych (m.in. przykłady fauny słodkowodnej Polski, przystosowania do życia w środowisku wodnym), - fauną bezkręgowców leśnych (związki troficzne), - strategiami życia ...

Skład chemiczny komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Każdy z pierwiastków, nawet jeśli występuje w niewielkich stężeniach, pełni ważne funkcję biologiczne, a jego niedobór lub brak może mieć poważne skutki dla organizmu. Woda- składnik nieorganiczny każdego organizmu stężenie w komórkach ok. 60-70%...

Aminokwasy - Związki organiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COO...

Budowa komórki- prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: KOMÓRKA - najmniejsza autonomiczna jednostka żywej materii zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych: przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Komórki różnych organizmów wykazują znaczne różnice, zarówno morfologiczne j...

Ekologia- prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Ekologia łączy się także z innymi – wykraczającymi poza obręb biologii – naukami badającymi środowisko, jak np. biogeografia, biofizyka,...

Fotosynteza, promieniowanie , widma

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jest to proces, w wyniku którego następuje synteza związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych z udziałem energii świetlnej. Autotrofy [organizmy samożywne] - zdolne do syntetyzowania związków organicznych z prostych związków nieor...

Inżynieria genetyczna- prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Genotyp, zespół wszystkich genów, warunkujący właściwości dziedziczne danego organizmu. Każdy żywy organizm ma swój indywidualny zestaw genów, różny od genotypów innych osobników tego samego gatu...

Najgroźniejsze wirusy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Definicja wirusa- twory submikroskopowe, ściśle wewnątrzkomórkowe i potencjalnie patogenne z fazą nie zakaźną reprodukowane ze świeżego materiału genetycznego i rozmnażające się w formie materiału genetycznego; posiadają tylko jeden typ

Organizmy w wodach powierzchniowych cz.I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Plankton (bioseston)- (gr. plankton - błąkające się) zespół organizmów biernie unoszonych w toni wodnej. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie ...