Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi - strona 1 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi - strona 2

Fragment notatki:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
§72. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 3.3, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i po­mieszczeń służby zdrowia, nie określają innych wymagań.
2. Pomieszczenia, których wysokość powin­na, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysoko­ści nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku za­stosowania wentylacji mechanicznej nawiewno--wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§73. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami oknien-nymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku. §75. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia ku­chennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy i nie mogą mieć progów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz