Pomiary sytuacyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary sytuacyjne- opracowanie - strona 1 Pomiary sytuacyjne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Metody pomiarów sytuacyjnych
Pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonuje się w zależności od warunków lokalnych jedną z
poniższych metod:
a) domiarów prostokątnych
b) biegunową
c) przedłużeń konturów sytuacyjnych
d) wcięć kątowych, liniowych i kątowo liniowych
e) inną metodą pomiaru szczegółów terenowych
Metody pomiarów sytuacyjnych :
metoda domiarów prostokątnych- pomiar rzędnych i odciętej mierzonego punktu
względem linii, na którą rzutujemy dany punkt. Stosujemy tę metodę na terenach
zainwestowanych; linie łączące punkty osnowy dzielimy na odcinki o długości 50 – 100 m.
metoda biegunowa polega na pomiarach odległości od stanowiska instrumentu do punktu
oraz pomiarze kierunku na ten punkt. Sposoby pomiaru: optyczny-tachimetryczny,
elektrooptyczny - dalmierze elektrooptyczne, bezpośredni pomiar wstęgowy.
metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych - pomiar budynków, budowli oraz granic. Przy
pomiarze należy zachować następujące warunki:
- linia konturu powinna być przedłużana do przecięcia się z linią pomiarową
- stosunek długości przedłużenia do długości odcinka przedłużanego nie może być większy
niż 2:1
- kąt pomiędzy linią przedłużenia a linią pomiarową powinien być większy od 45º i
mniejszy od 135º.
-
w przypadku nie zachowania powyższych warunków należy dokonać pomiarów
kontrolnych.
metoda wcięć kątowych, liniowych i kątowo – liniowych.
- wcięcie kątowe polega na wyznaczeniu położenia punktu na podstawie pomierzonych
kątów w stosunku do punktów o znanym położeniu
- wcięcie liniowe polega na pomiarze odległości między wyznaczanym punktem a punktami
o znanym położeniu
- przy wcięciu kątowo – liniowym wykorzystujemy zarówno odległości jak i kąty.
Dokładności przy metodach pomiarów sytuacyjnych
metoda domiarów prostokątnych
- długość linii pomiarowych - tereny zurbanizowane 400m tereny rolne i leśne 600 m
- długość linii tyczonych węgielnicą gr. I, II 150m gr. III 200m
lornetką 300m 500m
teodolitem 300m 500m
- dopuszczalna rzędna gr. I 25m, gr. II 50m, gr. III 70m
metoda biegunowa
- szczegóły dokładnościowe gr. II i III możemy mierzyć ze stanowiska punktu gr. I
- szczegóły I gr. mierzymy z punktów osnowy szczegółowej
- pomiar dalmierzem elektromagnetycznym
* dopuszczalna długość celowej I – 70m, II – 2000m, III – 3500m
* dokładność pomiaru kąta 30” lub 1c, 30” lub 1c, 30” lub 1c
* dokładność pomiaru odległości 0,05m, 0,05m, 0,10 m
- teodolity z nasadkami :
* dopuszczalna długość celowej I – 120m, II – 150m, III – 150m
* dokładność pomiaru kąta 30” lub 1c, 30” lub 1c, 1c lub 2c
* dokładność pomiaru odległości 0,05m, 0,05m, 0,10 m
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz