Pomiar współczynnika tarcia suchego - ćw. 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar współczynnika tarcia suchego - ćw. 6 - strona 1 Pomiar współczynnika tarcia suchego - ćw. 6 - strona 2 Pomiar współczynnika tarcia suchego - ćw. 6 - strona 3

Fragment notatki:


Wydział Transportu PW
Mechanika Techniczna - Laboratorium Sprawozdanie z ćwiczenia nr: 6 Tytuł ćwiczenia: Pomiar współczynnika tarcia suchego Wprowadzenie i opis stanowiska Tarcie jest zjawiskiem które polega na występowaniu oporu mechanicznego, który uniemożliwia lub utrudnia wzajemne przesuwanie stykających się ciał. Warunkiem powstawania tarcia jest występowanie siły nacisku N (kontaktowej siły prostopadłej do kierunku ruchu). Stanowisko, na którym badaliśmy zjawisko tarcia suchego jest zestawem składającym się z: 1 - włącznik elektryczny 220 [ V ] ; 2 - ruchoma platforma; 3 - badany obiekt o cię ż arze 1 [N] , 4 - dodatkowe odwa ż niki, ka ż dy o cię ż arze 0.5 [ N ] , 5 - płytka, po kt ór ej porusza się badany obiekt, 6 - tłumik , 7 - siłomierz, 8 - prowadnice, 9 - bęben, na kt ór y nawija się linka, Schemat stanowiska służącego do pomiaru taracia suchego.
Obliczenia i wnioski 6.4.1 WYZNACZANIE SIŁY TARCIA W ZALEŻNOŚCI OD SIŁY NACISKU ZESTAW 2:
- płytka: aluminium,
- obiekt : mosiądz o ciężarze 1N,
- prędkość przesuwu: mała (bęben o średnicy 7.5 [mm])
- nacisk obiektu na płytkę jest zwiększany od 1 N do 5N poprzez dodawanie ciężarków 0,5N.
Siła nacisku N [N]
1,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
Siła tarcia T [N]
0,4
0,7
0,86
1,06
1,42
1,6
Współczynnik tarcia T/N
0,4 0,35 0,34 0,35 0,35 0,32 Tabela 6.3. Wartość średnia współczynnika tarcia wyniosła 0,352
Z wykresu widać że wraz ze zwiększaniem siły nacisku N rośnie siła tarcia T. Rośnie w sposób proporcjonalny do zwiększanego obciążenia wiec współczynnik tarcia μ pozostaje stały, a różnice w obliczonym współczynniku tarcia wynikają z niedokładności odczytu i pomiarów wyników. Wnioskujemy z tego, że siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku, jest to zgodne z prawem tarcia statycznego Coulomba i Morena które opisane jest wzorem T = μ*N, gdzie T- siła tarcia, N- siła nacisku, μ- współczynnik tarcia


(…)

… wyników. Wnioskujemy z tego, że siła tarcia jest wprost proporcjonalna do siły nacisku, jest to zgodne z prawem tarcia statycznego Coulomba i Morena które opisane jest wzorem T = μ*N, gdzie T- siła tarcia, N- siła nacisku, μ- współczynnik tarcia
6.4.2 ZALEŻNOŚĆ SIŁY TARCIA OD CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI
ZESTAW:
- płytka: filc,
- obiekt: aluminium o gładkiej/chropowatej powierzchni o ciężarze 1[N…
… gładkiej średni współczynnik tarcia z trzech pomiarów wyniósł 0,253, natomiast średni współczynnik tarcia dla powierzchni chropowatej wyniósł 0,58 więc ponad dwa razy więcej. Czyli chropowatość powierzchni ma duży wpływ na siłę tarcia w taki sposób, że im większa chropowatość tym większy współczynnik tarcia μ.
6.4.3. WPŁYW RODZAJU POWIERZCHNI TRĄCYCH NA SIŁĘ TARCIA
ZESTAW:
- płytka: aluminium,
- obiekty…
… prostopadłej do kierunku ruchu). Stanowisko, na którym badaliśmy zjawisko tarcia suchego jest zestawem składającym się z: 1 - włącznik elektryczny 220 [V]; 2 - ruchoma platforma; 3 - badany obiekt o
ciężarze 1 [N], 4 - dodatkowe odważniki, każdy o ciężarze 0.5 [N], 5 - płytka, po której
porusza się badany obiekt, 6 - tłumik , 7 - siłomierz, 8 - prowadnice, 9 - bęben, na
który nawija się linka, Schemat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz