Pomiar rezystancji metodą techniczną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar rezystancji metodą techniczną - strona 1 Pomiar rezystancji metodą techniczną - strona 2 Pomiar rezystancji metodą techniczną - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczenia: Pomiar rezystancji metodą techniczną Uwagi: Ocena: Pomiar rezystancji metodą techniczną 1. WPROWADZENIE Pomiary   rezystancji   dla   celów   technicznych   można   wykonywać  za pomocą omomierzy – magnetoelektrycznych mierników natężenia  prądu, wyskalowanych w jednostkach rezystancji. Rozróżnia się  omomierze   z   cewką   pojedynczą   w   szeregowym   lub   równoległym  układzie   pomiarowym   oraz   z   cewką   podwójną   –   omomierze  logarytmiczne. Rezystancja   danego   rezystora   to   iloraz   napięcia  przyłożonego   do   jego   zacisków   i   prądu   płynącego   przezeń   pod  wpływem   tego   napięcia.   Stąd   rezystancję   można   wyznaczyć  mierząc   to   napięcie   i   ten   prąd,   a   następnie   dzieląc   przez  siebie   uzyskane   wartości.   Jest   to   tzw.   pomiar   pośredni.  Zastosowana tu metoda (pośrednia) wyznaczania rezystancji nosi  nazwę  metody technicznej  (bo jej dokładność jest „techniczna”,  tj. niezbyt duża). Zależnie od wartości mierzonej rezystancji  stosuje się   układ z poprawnie mierzonym napięciem   lub   układ z  poprawnie mierzonym prądem.   2. UKŁAD Z POPRAWNIE MIERZONYM NAPIĘCIEM Schemat układu do pomiaru rezystancji metoda techniczną z  poprawnie mierzonym napięciem przedstawia poniższy schemat:  V Zasilacz  stabili- zowany I iV A Rx I-iV gdzie: RX – rezystancja mierzona;        RV –  rezystancja  woltomierza; Dokładny wzór na  obliczenie  wartości mierzonej rezystancji Rx: Pomijając prąd pobierany przez woltomierz (gdy I iv)  otrzymuje się przybliżoną wartość rezystancji RX: Właśnie   tę   wartość   przyjmuje   się   jako   wartość   rezystancji  pomierzoną   metodą   techniczną.   Porównując   powyższe   wzory  widzimy,   że   wartość   ta   jest   zawsze   mniejsza   od   wartości  dokładnej   R’X.   Występujący   tu   stały   uchyb   (tzw.   uchyb  systematyczny) jest określony zależnością: v v x R U I U i I U R − = − = ' I U R X  = Jak widać z powyższego wzoru, uchyb ten jest tym mniejszy, im  mniejsza jest rezystancja mierzona RX w stosunku do rezystancji  woltomierza   RV.   Warunkiem   dokładności   pomiaru   jest   więc RX  

(…)

… w stosunku do rezystancji
wewnętrznej woltomierza RV. Dlatego układ z poprawnie mierzonym
napięciem nadaje się do pomiaru małych rezystancji.
Natomiast w drugim układzie, poprawnie mierzony jest prąd, a
woltomierz mierzy spadek napięcia na rezystancji RX i
rezystancji wewnętrznej amperomierza RA. Błąd metody powoduje,
że wartość obliczona rezystancji (na podstawie pomiarów) jest
większa od wartości…
…,
uzwojeń tworników maszyn prądu stałego, uzwojeń stojanów
maszyn prądu zmiennego itp.).
Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów uzyskanych podczas
ćwiczenia:
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Napięcie
odczyt
zakres
wartość

Lp.
Wartość
nastawy
opornika
dekadowego
V
dz.
mA
mA
dz.
V
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
20
15
7,5
65
48
30
45
34
49
51
38
40…
… pomiaru jest więc RX >> RA.
Układ z poprawnie mierzonym prądem stosuje się więc do pomiaru
dużych rezystancji (rezystancji uzwojeń bocznikowych prądu
stałego, uzwojeń wzbudzających maszyn synchronicznych itp.)
Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów uzyskanych podczas
ćwiczenia:
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Napięcie

Lp.
Wartość
nastawy
opornika
dekadowego
V
dz.
20
15
7,5
20
15…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz