Pomiar powiększenia mikroskopu - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar powiększenia mikroskopu - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

TEMAT Pomiar powiększenia mikroskopu.
CEL
Odczytać wielkość obrazu i wielkość przedmiotu
Wyliczyć powiększenie mikroskopu
Porównać wynik uzyskany w sposób doświadczalny z nominalną wartością zastosowanego powiększenia
METODA
Ustawiamy na stoliku mikroskopu pod obiektywem szkiełko podstawowe, następnie ustawiamy ostrość widzenia na jednej z krawędzi szkiełka i dokonujemy odczytu jej położenia na skali stolika mikroskopu. Następnie ustawiamy linijkę z podziałką milimetrową obok mikroskopu w taki sposób, aby patrząc jednym okiem przez okular na krawędź szkiełka, równocześnie drugim okiem ustalić położenie obrazu tej krawędzi na skali linijki.
Ze skali linijki odczytujemy odległość (H)- odpowiadającą wielkości obrazu. Następnie odczytujemy rzeczywiste przesunięcie (h) przedmiotu- odpowiadające jego wielkości. Czynności te powtarzamy pięciokrotnie.
WYNIKI H[mm]
h [mm]
h [mm]
h= h - h [mm]
52
0,8
0,1
0,7
54
0,9
0,1
0,8
50
0,9
0,1
0,8
52
0,8
0,1
0,7
50
0,9
0,1
0,8
h - wartość odczytana z suwmiarki dla położenia górnego krawędzi przedmiotu
h - wartość odczytana z suwmiarki dla położenia dolnego krawędzi przedmiotu
H = 51,6 [mm]
h = 0,76 [mm]
POWIĘKSZENIE
P P = 67,9
POWIĘKSZE RZECZYWISTE
P = P P = 50
OBLICZAMY BŁĄD POMIARU Δp
Δp= P ( )
Gdzie: ΔH- błąd pomiarowy H= 5mm
Δh- błąd pomiarowy h= 0,1mm
Δp= 15,55
P = 67+/- 15,6
WNIOSEK
Wyliczone powiększenie nie mieści się w granicach błędu dla wartości rzeczywistej. Wynika z tego, że metoda ta jest mało dokładną metodą wyznaczania powiększenia. Obliczenia te maja charakter jedynie szacunkowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz