Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru-sprawozadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru-sprawozadanie - strona 1 Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru-sprawozadanie - strona 2 Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometru-sprawozadanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Instytut Fizyki
SPRAWOZDANIE Z ĆW. NR 56
TEMAT : POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU
Data: Ocena:
WSTĘP
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z jedną z metod pomiaru indukcji magnetycznej stałego pola magnetycznego. Polega ona na umieszczeniu w badanym polu magnetycznym cewki pomiarowej połączonej z galwanometrem. W cewce pod wpływem wywołanej przez nas zmiany strumienia magnetycznego powstaje impuls prądu indukcyjnego powodujący wychylenie wskazówki galwanometru. Stosujemy galwanometr pełzny, czyli fluksometr, który w przeciwieństwie do innych galwanometrów nie posiada momentu zwrotnego (jego wskazówka po wykonaniu pomiaru zajmuje dowolną, przypadkową pozycję na skali zamiast wrócić na jej pocxątek) i pracuje przy małym oporze obwodu cewki, a zatem dużym tłumieniu elektromagnetycznym. Równanie ruchu cewki galwanometru ma postać
i jest równocześnie równaniem wahadła sprężystego z dodatkowym momentem siłe, z jaką pole magnetyczne działa na uzwojenie ramki z prądem. Do mechanicznego tłumienia ruchu dochodzi tłumienie elektromagnetyczne wywoływane wzbudzaniem prądu indukcyjnego w cewce galwanometru podczas jej ruchu w polu magnetycznym. Wychylenia fluksometru są proporcjonalne do ładunku, który przepłynął przez uzwojenie cewki.
Zadanie pomiarowe :
1. Zmierzyć wartość strumienia indukcji magnetycznej i obliczyć wartość indukcji magnetycznej dla I zmieniającego się co 0,5 mA do 4 mA. Wykreślić wykres zależności B=f(I). Obliczyć błędy;
Dla n = 40 ± 0,5 = 40 ± 1,25% zwojów i S = 4,70 ± 0,04 = 4,70 ± 0,9% cm2 powierzchni zwoju otrzymałem następujące pomiary i obliczyłem odpowiadającą im wartość indukcji.
Maksymalny błąd wynikający z klasy urządzenia pomiarowego wynosi
: I [mA]
 Wb]
B [T]
0,5
0,001
0,0532
1
0,0023
0,1223
1,5
0,0035
0,1862
2
0,0046
0,2447
2,5
0,0057
0,3032
3
0,0066
0,3511
3,5
0,0073
0,3883
4
0,008
0,4255
Przykładowe obliczenie : T
WNIOSKI
Wywołując dość gwałtowną zmianę pola magnetycznego poprzez odłączenie cewki wytwarzamy impuls prądu indukcyjnego, który powoduje wychylenie wskazówki fluksometru. Impuls ten jest krótkotrwały, w związku z czym wskazówka galwanometru nagle „skacze” do wartości, którą potrzebujemy odczytać, po czym automatycznie wraca do położenia początkowego. Znacznie utrudnia to pomiar i zwiększa możliwość wystąpienia błędu przy odczycie, dlatego należy starać się jak najdokładniej zaobserwować wychylenie się wskazówki i ewentualnie, w przypadku niepewności, powtórzyć pomiar kilkakrotnie.


(…)


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Instytut Fizyki
SPRAWOZDANIE Z ĆW. NR 56
TEMAT : POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU
Data: Ocena:
WSTĘP
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z jedną z metod pomiaru indukcji magnetycznej stałego pola magnetycznego. Polega ona na umieszczeniu w badanym polu magnetycznym cewki pomiarowej połączonej z galwanometrem. W cewce pod wpływem wywołanej przez nas zmiany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz