sprawozdanie Badanie siły elektromotorycznej Faradaya.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 882
Wyświetleń: 5131
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sprawozdanie Badanie siły elektromotorycznej Faradaya. - strona 1 sprawozdanie Badanie siły elektromotorycznej Faradaya. - strona 2 sprawozdanie Badanie siły elektromotorycznej Faradaya. - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z laboratorium z fizyki. Tematem doświadczenia jest badanie siły elektromotorycznej Faradaya. Sprawozdanie zawiera: wstęp teoretyczny, literaturę, przebieg ćwiczeń, obliczenia, wnioski. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya, obwód SEM, szybkość zmian strumienia, prawo indukcji Faradaya, źródła siły elektromotorycznej, indukcja pola magnetycznego, element powierzchni, galwanometr, efekt siły elektromotorycznej Faradaya, ferromagnetyki, efekt ferromagnetyzmu, magnes, zwoje, Obliczanie wartości SEM, prawo Ohma, odchylenie standardowe, amperomierz, opornik, błędy pomiarowe.

Sprawozdanie z laboratorium z fizyki
Ćwiczenie nr 10
Temat ćwiczenia: Badanie siły elektromotorycznej Faradaya.
Data wykonania ćwiczenia: 3.03.2010
Data oddania sprawozdania: …
Ocena: …
I Wstęp teoretyczny:
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya to prawo oparte na doświadczeniach Faradaya z 1831 roku. Prawo to głosi, że indukowana w obwodzie SEM równa jest (wyłączając znak minus) szybkości, z jaką zmienia się strumień Φ przechodzący przez obwód. Jeśli szybkość zmian strumienia jest mierzona w Wb/s to SEM ε otrzymamy w woltach (V). Prawo to możemy przedstawić w postaci równania:
ε = dΦ/dt,
Równanie to nosi nazwę prawa indukcji Faradaya. Znak minus dotyczy kierunku indukowanej SEM.
Źródłami siły elektromotorycznej są urządzenia zdolne do wytwarzania różnic potencjałów pomiędzy dwoma punktami (np. baterie i prądnice). Wartość siły elektromotorycznej zależy od szybkości zmian strumienia, a do jej uzyskania niezbędna jest właśnie zmiana strumienia magnetycznego. Zmianę Φ mogą powodować poruszające się cewki. W przypadku naszego doświadczenia jest to obracający się magnes. Zależność ta wynika z zawartego w równaniu na strumień indukcji magnetycznej:
gdzie:
B- indukcja pola magnetycznego
ds- element powierzchni
iloczyn skalarny, którego wartość zależy od kąta znajdującego się między wektorami. Innym sposobem zmiany Φ są poruszające się prądy o zmieniającym się natężeniu w nieruchomych przewodach.
Dowiódł tego właśnie Faraday, który w jednym ze swoich doświadczeń zastosował przewodzący zwój, którego końcówki połączył z galwanometrem. Normalnie jego wskazówka nie wychyliła się, gdyż w obwodzie nie było siły elektromotorycznej. Jednak gdy Faraday zbliżał magnes sztabkowy, tak aby jego biegun północny zwrócony był w stronę zwoju, można było zaobserwować wychylenie wskazówki galwanometru. Był to znak, że w obwodzie został wytworzony prąd zwany indukowanym.
Efekt siły elektromotorycznej Faradaya można wzmocnić poprzez włożenie rdzenia ferromagnetycznego w uzwojenie. W ferromagnetykach bowiem, występuje specjalna postać oddziaływania, zwana sprzężeniem wymiennym. To szczególny efekt pozwalający uzyskać duży stopień magnetycznego uporządkowania, pomimo przeciwdziałających temu termicznych ruchów atomów. Ferromagnetyzm jest własnością nie tylko atomu lub jonu, lecz także własnością oddziaływań między sąsiednimi atomami lub jonami w sieci krystalicznej ciała stałego. Efekt ferromagnetyzmu występuje w takich pierwiastkach jak kobalt, nikiel, żelazo oraz w wielu stopach tych i innych pierwiastków.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz