Pomiar ciągu poligonowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar ciągu poligonowego - strona 1 Pomiar ciągu poligonowego - strona 2 Pomiar ciągu poligonowego - strona 3

Fragment notatki:

1. Pomiar ciągu poligonowego. 2. Zdjęcie sytuacyjne. 3. Pomiar niwelacyjny. Pomiar ciągu poligonowego Zadanie polega na pomiarze długości boków i wartości kątów  ciągu   poligonowego.   Kąty   mierzymy   za   pomocą   teodolitu   przy  zastosowaniu   metody   kierunkowej.   W   tym   celu   na   punktach  ustawiamy   tyczki   miernicze.   Po   dokładnym   scentralizowaniu  instrumentu nad punktem (wierzchołkiem kąta) i po spoziomowaniu  dokonujemy pomiaru kąta miedzy sąsiednimi punktami. Zakładamy,  że przyrząd jest zrektyfikowany. Odczyty wpisujemy do dziennika.  Kąty należy wyrównać i zredukować. Pomiar długości boków osnowy pomiarowej wykonujemy taśmą  mierniczą.   W   celu   wyznaczenia   długiej   prostej   stosujemy   metodę  tyczenia na siebie, tzn. ustawiania tyczek w linii prostej, a następnie  sprawdzenia,   czy   się   pokrywają.   Każdy   20   metrowy   odcinek  zaznaczamy szpilką. Resztę odczytujemy bezpośrednio z taśmy. Jak  wyżej   wyniki   wpisujemy   do   dziennika,   a   następnie   uśredniamy  pamiętając o parzystej reszcie. Zdjęcie sytuacyjne Ćwiczenie   polega   na   stworzeniu   mapy   sytuacyjnej  zabudowanego obszaru w skali 1:200. Na mapę naniesione są punkty  charakterystyczne   (np.   rogi   budynków,   repery,   punkty   poligonowe,  studzienki,  itd.).  Pozwala to określić  kształt i wielkość szczegółów  terenowych.   Mapa   służy   jako   pomoc   przy   pracach   geodezyjno- inżynierskich, opracowywaniu projektów budowlanych, czy regulacji  granic. Możliwy jest także, przy zastosowaniu odpowiednich technik,  pomiar powierzchni danego skrawka terenu. Po zapoznaniu się z terenem należy założyć osnowę pomiarową  w   najkorzystniejszy   sposób.   Nasza   osnowa   była   czworokątna.  Pomierzyliśmy   długości   wszystkich   boków   i   kątów   zatem  usztywnienie   stało   się   zbyteczne.   Za   pomocą   metody   domiarów  prostokątnych   rzutowaliśmy   na   boki   osnowy   punkty  charakterystyczne (rogi budynków, latarnie, drzewa studzienki, itd.).  Posługiwaliśmy się przy tym węgielnicą, która ułatwia rzutowanie pod  kątem   prostym   punktów   na   osnowę.   Zasada   działania   przyrządu  opiera się na pryzmacie, który pozwala obserwować naraz trzy tyczki.  W momencie gdy obrazy tyczek pokryją się należy opuścić węgielnicę  na bok osnowy i z taśmy mierniczej odczytać punkt w który opadnie  ciężarek. Pomiary należy nanieść na szkic polowy, co posłuży jako 

(…)

… na reper roboczy.
Wykonujemy pomiar ciągu niwelacyjnego zamkniętego metodą
niwelacji ze środka, od repera państwowego, poprzez roboczy, z
powrotem do państwowego. W celu zwiększenia dokładności
wykonaliśmy niwelację podwójną (podwójny odczyt z łaty po
przestawieniu instrumentu). Aby niwelacja była poprawna należy
pamiętać o długości celowej do 30 m, ustawieniu niwelatora
dokładnie pomiędzy łatami, spionowaniu łaty na żabce,
spoziomowaniu instrumentu na stanowisku i bezpośrednio przed
odczytem (zakładając, że jest zrektyfikowany). Wyniki zapisujemy w
dzienniku. Ciąg należy wyrównać i rozrzucić odchyłkę
proporcjonalnie do długości celowych (z przeciwnym znakiem).
Wysokość repera państwowego musi się zgadzać.
Drugi to pomiar wysokości poszczególnych punktów w terenie
metodą niwelacji punktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz