Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe - strona 1 Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe - strona 2 Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jzef Tymanowski. Notatka składa się z 4 stron.
Polsko - amerykańskie partnerstwo polityczne i wojskowe Stosunki polityczne Polski z USA
Od 1989 r. Stany Zjednoczone pozostają jednym z głównych sojuszników i partnerów Polski. Są one postrzegane jako główny gwarant bezpieczeństwa narodowego RP. Ten aspekt naszych stosunków z Ameryką jest aktualny nie tylko w kontekście polskiego uczestnictwa w NATO , ale także w wymiarze stosunków dwustronnych. Polityka Waszyngtonu wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 90. koncentrowała się na integracji krajów byłego bloku sowieckiego z NATO , a także - poprzez wspieranie procesów demokratycznych i reform gospodarczych - na popieraniu jak najszybszej ich integracji z Unią Europejską.
Obecnie kontakty bilateralne relacje obu krajów pod względem rzeczywistej współpracy wydają się być niezagrożone. Częste wizyty R. Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych oraz wizyta wiceprezydenta Joe Bidena i sekretarz stanu Hillary Clinton w Polsce zdają się potwierdzać ciągłość współpracy polsko-amerykańskiej, zwłaszcza, że zbieżne poglądy w najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak zwalczanie terroryzmu, przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia czy wspólny udział w konfliktach zbrojonych, umacniają transatlantycką wspólnotę służąc interesom każdego z partnerów z osobna.
Stosunki między Polską, a USA w latach 90.
Stany Zjednoczone w tym okresie szczególnie wspierały Polaków w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju. Program ten określał szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw w zakresie ładu, bezpieczeństwa oraz stabilizacji w Europie. Jak widać na przykładzie Polski, uczestnictwo w tym programie ułatwiało przystąpienie do sojuszu. Władze Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 90 krzyżowały się z polską polityką w takich inicjatywach jak uchwalenie Ustawy o wspieraniu wschodnioeuropejskich demokracji, utworzenie Funduszu Stabilizacyjnego polskiej waluty (do którego USA wniosły 200 mln USD) przy czym anulowani oni 70 proc. naszego zadłużenia wobec Waszyngtonu. W tym okresie mogliśmy liczyć na duże wsparcie od Stanów Zjednoczonych podczas negocjacji z Klubem Paryskim w kwestii redukcji naszego zadłużenia.
Polska w NATO, a Stany Zjednoczone.
Początkowo Polska nie deklarowała chęci przystąpienia do NATO, oficjalnie wciąż pozostając w Układzie Warszawskim i RWPG, lecz już w 1992 r. ówczesny minister spraw zagranicznych, Krzysztof Skubiszewski w swoim exposé zgłosił oficjalnie zainteresowanie przystąpieniem Polski do NATO. Zabiegi te kontynuowały kolejne gabinety, m.in. Jana Olszewskiego. W pierwszym momencie władze Białego Domu nie zapatrywały się na ten ruch pozytywnie obawiając się, że może to wpłynąć negatywnie na ich kontakty z Rosją. Dotyczyło to również innych państw dawnego bloku komunistycznego.


(…)

…. Dzięki temu, stała się członkiem najsilniejszego współcześnie istniejącego paktu militarnego. Członkostwo w Sojuszu, który skutecznie przeciwstawiał się ZSRR przez cały okres „zimnej wojny”, może dawać nam solidne gwarancje bezpieczeństwa oraz zapewnia nam wyjątkowe miejsce wśród państw świata.
Wojny w Afganistanie i Iraku a stosunki ze Stanami Zjednoczonymi
O udziale Polski w operacjach militarnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz