Polityka regionalna Unii Europejskiej - zasady realizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna Unii Europejskiej - zasady realizacji - strona 1

Fragment notatki:

Polityka regionalna Unii Europejskiej polega na wspieraniu wzrostu gospodarczego, społecznego i przestrzennego poprzez realizację trzech celów: Spójność Podniesienie konkurencyjności regionów i zatrudnienia Europejska współpraca Podstawowe zasady realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej. Zasada partnerstwa: na etapie programowania i realizacji, wskazane jest uczestnictwo wszystkich zainteresowanych partnerów społecznych na wszystkich szczeblach. Zasada dodatkowości (uzupełnienia): Działania UE nie powinny wypierać i zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać. Zasada subsydiarności: Wszelkie działania powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w obrębie regionu lub państwa członkowskiego Zasada koncentracji: Ograniczenie wsparcia ze środków unijnych do tych typów działań, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej Unii (wsparcie regionów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji); interwencja funduszy nie powinna być rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach, aby była efektywna. Zasada programowania: Instytucje UE kontrolują i monitorują wykorzystanie środków i zapewniają, by proces ten był zgodny z ogólnymi politykami wspólnotowymi i szczegółowymi wytycznymi KE; celem polityki regionalnej jest trwałe rozwiązywanie problemów danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwałych programów. Zasada koordynacji: Reguluje działanie funduszy strukturalnych a jej celem jest dążenie do skupiania działań i środków polityki regionalnej na priorytetach, które mają podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej UE. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz