Polityka pieniężno-kredytowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężno-kredytowa-opracowanie - strona 1 Polityka pieniężno-kredytowa-opracowanie - strona 2 Polityka pieniężno-kredytowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polityka pieniężno-kredytowa
Pojęcia:
pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonywana jest wymiana produktów i usług; pojawienie się pieniądza jako powszechnego ekwiwalentu przekształciło wymianę bezpośrednią (barterową) w pośrednią (towarowo-pieniężną)
popyt na pieniądz - ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty gosp.; koszt posiadania pieniądza w postaci gotówki równy jest nominalnej stopie procentowej
podaż pieniądza - ilość pieniądza wprowadzanego do obiegu
bank - instytucja finansowa, która realizuje następujące funkcje: 1) przyjmowanie zwrotnych wkładów pieniężnych (depozytów) w zamian za odsetki i gwarancje bezpieczeństwa; 2) świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza; 3) udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw i osób fizycznych; 4) kreacja pieniądza
Zagadnienia:
funkcje pieniądza - 1) środek wymiany (cyrkulacji) - musi być powszechnie akceptowany, łatwo przenośny, łatwo podzielny i trudny do podrobienia; 2) jednostka obrachunkowa (miernik wartości) - wyraża ceny, umożliwia porównywanie wartości; 3) środek płatniczy - realizacja odroczonych płatności np. transakcje kredytowe, podatki; 4) środek tezauryzacji (przechowywania bogactwa) - wynika z asymetryczności przychodów i wydatków; alternatywą inne aktywa np. obligacje, akcje, złoto, nieruchomości - problem ryzyka i płynności; 5) pieniądz światowy - dokonywanie rozliczeń międzynarodowych, pełnienie funkcji waluty rezerwowej
historia pieniądza - 1) muszelki, zboże, skóry, sól, bydło (łac. pecus - pecunia); 2) kruszce; 3) monety - wyeliminowanie problemu ciągłego sprawdzania wagi i jakości kruszcu (Lidia, VII w. p.n.e.); 4) banknoty - znaki wartości niewymienialne na złoto i niemające wartości substancjonalnej; 5) pieniądz bezgotówkowy - zapisy na rachunkach bankowych; depozyty bankowe uruchamia się przy pomocy kart płatniczych, przelewów, czeków (polecenie zapłaty), weksli (zobowiązanie do spłaty) itd.
agregaty pieniężne - różne miary ilościowe zasobów pieniądza np. w Wielkiej Brytanii: M0 = banknoty, monety + pogotowie kasowe banków; M1 = M0 + wkłady bankowe na żadanie (a vista); M2 = M1 + część wkładów terminowych; M3 = M2 + długoterminowe wkłady oszczędnościowe; M4 = M3 + wkłady towarzystw ubezpieczeniowych; M5 = M4 + bony skarbowe i obligacje
motywy zgłaszania popytu na pieniądz - (wg Keynesa) 1) transakcyjny - w celu realizacji przewidywanych zakupów produktów i usług; 2) przezornościowy - w celu realizacji nieoczekiwanych zakupów; 3) spekulacyjny - w celu wykorzystania okazji pojawiających się na rynku


(…)

… im pożyczek), 3) bank państwa - obsługuje budżet państwa i zagraniczne zobowiązania, 4) stabilizuje rynki finansowe - kredytodawca ostatniej instancji, 5) reguluje podaż pieniądza w gospodarce - realizacja polityki monetarnej
narzędzia kontrolowania podaży pieniądza: 1) zmiana stopy rezerw obowiązkowych - podwyższenie ogranicza ekspansję kredytową banków i obniża ich potencjalne zyski; 2) zmiana stopy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz