Polityka Pieniężna pyt. exam

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 4599
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Pieniężna pyt. exam - strona 1

Fragment notatki:

Pytania z egzaminu z polityki pieniężnej z 2010 roku.
Omawiane Bank Anglii, Japonii oraz Fed.
Zebrane wszystkie pytania z grup piszących egzamin.
m.in
Rola agregatów monetarnych w polityce pieniężnej - dokonaj klasyfikacji wg. NBP
Relacja polityki pieniężnej do polityki fiskalnej w kontekście stabilności cen.
wpływ zmian stopy referencyjnej na poszczególne segmenty rynku finansowego
Przesłanki utrzymywania rezerw walutowych przez banki centralne
Rola BC w safety net.


Rola agregatów monetarnych w polityce pieniężnej - dokonaj klasyfikacji wg. NBP Relacja polityki pieniężnej do polityki fiskalnej w kontekście stabilności cen.
kredyt redyskontowy wpływ zmian stopy referencyjnej na poszczególne segmenty rynku finansowego
Przesłanki utrzymywania rezerw walutowych przez banki centralne Polityka fiskalna a polityka pieniężna, skutek ich połączenia (ekspansywna/restrykcyjna, wpływ na deficyt) (Relacje pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną w kontekście stabilności systemu finansowego.)
Rola BC w safety net. Optymalny poziom rezerw dewizowych (opisac).
optymalne rezerwy - opisac wskazniki greenspana i vachera, napisac cos o rezerwach dewizowych (dlaczego utworzone, po co, jak wyglada ich skutecznosc) safety net i bc - instrumenty bc majace wplyw na plynnosc i dobra wycene aktywow w systemie finansowym, opisac tez dodatkowo kto bierze udzial w safety net.
Operacje strukturalne Motywy spekulacyjny/trans... u Keynesa Efekt Pigou / optimum w sensie Pareto NSP - z artykułu wpływ stopy procentowej na popyt na pieniądz (Keynes) coś tam o założeniach w modelu Fishera coś o roli BC w safety net optymalny poziom rezerw dewizowych
1.1Naturalna stopa procentowa
Cel zerowooprocet. rezerw obowiązkowych, a raczej zerowej stawki oprocentowania.
Omów wpływ stawki/stopy referencyjnej na rynki finansowe w aspekcie teoretycznym Rola podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej
Problem transparentności i wiarygodności w polityce pieniężnej. Haircut.
Charakterystyka NSP i jej uwarunkowania Cechy kredytu lombardowego i jego rola w polityce NBP (czy coś takiego;p)
Koncepcja stablinosci cen, wymienic i omowic jej determinanty Rola agregatow pienieznych w PP - scharakteryzowac agregaty wg NBP
. Rola BC w safety net. 2. Optymalny poziom rezerw dewizowych (opisac) 3. Omów wpływ stawki/stopy referencyjnej na rynki finansowe w aspekcie teoretycznym 4. Rola podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej 5. Problem transparentności i wiarygodności w polityce pieniężnej. 6. Haircut 7. Charakterystyka NSP i jej uwarunkowania 8. Cechy kredytu lombardowego i jego rola w polityce NBP (czy coś takiego;p) 9. koncepcja stablinosci cen, wymienic i omowic jej determinanty 10. rola agregatow pienieznych w PP - scharakteryzowac agregaty wg NBP Niektórzy zdawali ustny (chyba Erasmusi) i mieli takie pytania: 1. Operacje strukturalne 2. Motywy spekulacyjny/trans... u Keynesa 3. Efekt Pigou / optimum w sensie Pareto 4. NSP - z artykułu 5. wpływ stopy procentowej na popyt na pieniądz (Keynes) 6. coś tam o założeniach w modelu Fishera 7. coś o roli BC w safety net ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz