Polityka Pieniężna - Friedman

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Pieniężna -  Friedman - strona 1

Fragment notatki:

Friedmana; teorie postkeynsowskie; podmioty uczestniczace w podaży pieniądza; charakterystyka banku centralnego; instrumenty kontroli selektywnej; klasyfikacja celów polityki pieniężnej; modele polityki pieniężnej.

Notatka stanowi doskonałe kompendium wiedzy przydatnej podczas egzaminu.

Wykład 1 PIENIĄDZ
Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w gospodarkę towarową. Powszechny ekwiwalent wartości
Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.
Istota przejawia się w jego funkcjach:
Funkcja miernika wartości
W funkcji tej pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża ją w cenie. Pieniądz w tej funkcji staje się jednostką obrachunkową i aby wyrazić w nim wartość towarów i usług nie trzeba go mieć, wystarczy znać wartość jednostki pieniężnej, wartość tego towaru lub usługi i podać cenę. W przypadku pieniądza kruszcowego jego wartość określa kruszec. W przypadku pieniądza papierowego jego wartość określa siła nabywcza, czyli zdolność do nabywania towarów i usług o określonej wartości. Pieniądz papierowy może tak jak pieniądz kruszcowy pełnić funkcję miernika wartości pod warunkiem, że jego siła nabywcza nie ulega zbyt szybkim zmianom. Funkcja środka cyrkulacji
W funkcji tej pieniądz występuje realnie i w zamian za dane towary lub usługi, sprzedawca otrzymuje od nabywcy określoną ilość pieniędzy. Zapłata może nastąpić w formie pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego (przelewu lub czeku). Pieniądz bezgotówkowy nazywa się pieniądzem żyrowym.
Funkcja środka płatniczego
Była podobna do funkcji środka cyrkulacji. Później pojawił się pieniądz kredytowy (weksel). Weksel może być pieniądzem pod warunkiem, że obie strony zgodzą się go użyć. Weksel można odstąpić do banku komercyjnego - to się nazywa dyskonto, a bank komercyjny może go odstąpić bankowi centralnemu - redyskonto.
Funkcja gromadzenia rezerw wartości
Wiąże się ściśle z dwiema poprzednimi funkcjami (środka cyrkulacji i środka płatniczego). Funkcja ta będzie spełniona jeśli będą spełnione obydwie funkcje czyli środka cyrkulacji i środka płatniczego. Jeżeli chociażby jedna z tych dwóch funkcji nie została spełniona to ludność będzie gromadziła pieniądze w innych rzeczach np. złoto, giełda, dzieła sztuki, inwestycje w alkohole. Bardzo dobrze tę funkcję spełnia pieniądz kruszcowy. Pieniądz papierowy będzie dobrze spełniał tę funkcję w krótkim i średnim okresie czasu.
Funkcja pieniądza światowego
Mamy wybrane pieniądze, które spełniają tę funkcję.
Współczesne funkcje pieniądza:
Wyrażenie wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych
Funkcja ta polega na określaniu ich cen, w sposób jednoimienny czyli absolutny w ustalonych przez państwo jednostkach pieniężnych. Współczesny pieniądz jest powszechnie pieniądzem fiducjarnym opartym na zaufaniu do najwyższych organów władzy państwowej, która swoimi decyzjami wprowadza w danym kraju określoną jednostkę pieniężną jako prawny środek płatniczy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz