Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców- opracowanie - strona 1 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców- opracowanie - strona 2 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KREDYTOWA PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW
Polityka kredytowa - zasady uwzględniane przy konstruowaniu polityki kredytowej przedsiębiorstwa.
2. Strategie polityki kredytowej:
Konserwatywna - patrzymy na firmę jak na potencjalny niewypłacalny podmiot. Bardzo ostre zasady oceny i udzielania kredytów handlowych. Udzielamy tylko tym co prezentują sobą małe ryzyko finansowe. Trzeba tu posiadać duży zasób wiedzy i możliwości.
Agresywna - ustalamy zasady bardzo liberalne, zdając sobie sprawę z tego, że jest duże prawdopodobieństwo, że tej należności nie otrzymamy. Negatywne bardzo iż oszczędzanie w tej dziedzinie powoduje przyszłe bardzo wysokie koszty, których pokryć pewnie już nie zdołamy.
Elastyczna - Oceniamy kontrahenta, dostosowujemy do niego zasady udzielania kredytu. Jest to najtrudniejsza strategia, gdyż wymusza na przedsiębiorstwie dużą znajomość rynku, a te informacje mogą być trudno dostępne albo bardzo kosztowne.
Dwie pozycje:
Dostawcy - gotowość przedsiębiorstwa do finansowania zarówno swoich odbiorców jak i swoich dostawców.
Odbiorcy - przyjmowanie przez przedsiębiorstwa posiadające niedostatek kapitału własnego oraz takie, które są w złej sytuacji finansowej.
Kredyt handlowy:
Manipulacyjny - tym nie zarządzamy
Odroczony termin płatności - tym zarządzamy.
Źródła informacji:
Zewnętrzne
Instytucje
Coś
Coś
coś
Otoczenie kontrahenta
Dane z rynku
Coś
Coś
coś
wewnętrzne
Dokumenty źródłowe firmy
Sprawozdania finansowe
Dodatkowe dokumenty niefinansowe
Metody badawcze: (odpowiadamy na pytanie: czy zastosować?)
Ilościowe
Tak - coś
Nie - coś
Mieszane
Tak - coś
Nie - coś
Jakościowe
Tak - coś
Nie - coś
Metoda punktowa (mieszana)
- określenie wskaźników podlegających ocenie
- ustalenie klas ryzyka
Metoda 5 C (mieszana)
- charakter klienta
- Zdolność finansowa klienta
- Jakość aktywów klienta
- pokrycie kapitałowe klienta
- warunki ogólne
Analiza SWAT
Tu najistotniejszy jest zasób informacji które muszą być informacjami autentycznymi. Najlepiej aby ta metoda była metodą uzupełniającą do pozostałych. Czy badać klienta:
NIE
Przesłanki:
Coś
Coś
Coś


(…)

… ryzykiem)
- długi termin płatności (Tylko i wyłącznie dla tych o małym ryzyku. Ewentualnie tych z umiarkowanym ale dodajemy zabezpieczenia)
- karne odsetki
17. Opusty cenowe:
- Opust hurtowy
- Skonto kasowe
- Opust sezonowy
- Opust funkcjonalny
18. Limity kredytowe:
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt w rachunku otwartym
- Kredyt ratalny
- Kredyt dokumentowy
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz