Polityka Gospodarcza - kryteria €

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Gospodarcza - kryteria € - strona 1 Polityka Gospodarcza - kryteria € - strona 2

Fragment notatki:

1.
1.KRYTERIA WEJŚCIA DO STREFY EURO :

wskaźnik inflacji nie może być wyższy niż o 1,5% od średniego wskaźnika w 3 krajach o najniższej inflacji

deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3% PKB

dług publiczny niższy niż 60% PKB

długoterminowa stopa procentowa ustalona na poziomie 10-letnich obligacji skarbowych, nie wyższa niż o 2%
od średniej stopy w 3 krajach o najniższej inflacji

kryterium kursu walutowego – kurs walutowy na 2 lata przed wejściem do strefy euro powinno w systemie
ERM 2 i dopuszczalne pasmo wahań to +/- 15%
WRZESIEŃ 2012 :

Polska nie wypełniła kryterium stabilności cen

wskaźnik inflacji Szwecja 0,9% / Grecja 1,6% / Irlandia 1,9% / wartość rekrutacyjna 3% ; wskaźnik inflacji w
Polsce 4,1%

deficyt budżetowy w Polsce to 3,4% PKB

dlugoterminowa stopa % - obliczana w oparciu o 1 kraj (Szwecja 1,7%), czyli wartość referencyjna długoterminowej
stopy % to 3,7% . W Polsce wskaźnik 5,4 - nie wypełniony
Większość krajów UE jest objęta nadmiernym deficytem budżetowym oprócz – BUŁGARII, ESTONII , FINLANDII ,
LUKSEMBURGU , SZWECJI
2.
2.REFORMA SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH :
ZMIANY WYNIKACJĄCE Z EXPOSE PREMIERA Z 18/11/2011
 ulga prorodzinna
o
likwidacji ulgi prorodzinnej dla osób mających jedno dziecko i osiągających dochody powyżej 85-528 zł
miesięcznie
o
w przypadku 3-ciego i kolejnego dziecka , ulga ma wzrosnąć o 50%
 likwidacja tzw. "becikowego" dla osób zarabiających powyżej 85-528zł rocznie
 likwidacja 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności twórczej dla osób zarabiających powyżej 1-ego
progu podatkowego
 likwidacja ulgi na Internet (co ma przynieść 1,5 mld zł oszczędności w 4 lata)
 wprowadzenie w II kwartale 2012 roku podatku od wydobycia rud i metali
 wzrost od początku 2012 roku akcyzy na olej napędowy o 20gr/litr oraz akcyzy na wyroby tytoniowe o 4%
 likwidacja możliwości omijania tzw. "Podatku Belki " – zaokrąglenie podstaw opodatkowania lokat oraz pobieranych
kwot podatków od zysku z odsetek z lokat bankowych będzie następować do pełnych groszy w górę.
 podwyższenie składki rentowej płaconej przez pracodawcę o 2pkt procentowe
 wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – do 67 lat
 reforma służb mundurowych – wydłużenie wieku emerytalnego do 55 roku życia lub 25 lat służby dla nowych
funkcjonariuszy
 objęcie duchownych powszechnym systemem emerytalnym
 reforma KRUS
 państwo nadal będzie opłacać składkę na rodziców o najniższych dochodach – prowadzących gospodarstwo do 6
hektarów
 rolnicy posiadający gospodarkę od 6-15 hektarów będą płacili połowę składki – do 18zł miesięcznie
 rolnicy posiadający powyżej 15 ha – całą składkę ok. 35zł miesięcznie
 wprowadzenie od 2013 roku dla gospodarstw rolnych opodatkowania dochodów na ogólnie przyjętych zasadach
EXPOSE PREMIERA :

wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników – od 1/02/2012zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent – nie wprowadzona
podatek miedzi i srebra
podwyższenie i

(…)

… składki rentowej po stronie pracodawcy – od 1/02/2012
uszczelnienie tzw. Podatku Belki – 31/03/2012
podwyżka 300zł dla mundurowych – 1/07/2012
ograniczenie przywilejów emerytalnych – 1/01/2013
zmiany w "becikowym" – 1/01/201
W TRAKCIE ;
 przyspieszenie postępowania sądowego
 ułatwienia w pozwoleniu na budowę
 eksploatacja gazu łupkowegozmiany dotyczące funduszu kościelnego
zmiany dotyczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz