Polityka fiskalna państwa-opracowanie - Przychody rządowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna państwa-opracowanie - Przychody rządowe - strona 1 Polityka fiskalna państwa-opracowanie - Przychody rządowe - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA
Polityka fiskalna - obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i oddziaływania na podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności gospodarczej w kraju. Głównym sferą oddziaływania polityki fiskalnej jest popyt.
Instrumenty polityki fiskalnej:
stopy podatkowe
wydatki budżetu państwa łącznie z transferami
Budżet:
Budżet - zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa.
rzeczywisty - rejestruje rzeczywiste, wyrażone w jednostkach pieniężnych wydatki, przychody i deficyt w danym okresie.
strukturalny - ukształtowany poprzez aktywną, uznaniową politykę (taką jak określenie stawek podatkowych, świadczeń opieki społecznej lub wielkości armii). Budżet strukturalny oblicza, jakie byłyby rządowe dochody, wydatki i deficyt, gdyby gospodarka osiągnęła produkt potencjalny.
koniunkturalny - oblicza wpływ cyklu koniunkturalnego na budżet, mierząc zmiany w dochodach, wydatkach i deficycie powstające, gdy produkcja różni się od potencjalnej, a gospodarka jest w okresie boomu lub recesji. Jest to różnica miedzy budżetem rzeczywistym a strukturalnym.
Przychody rządowe:
podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw
podatki bezpośrednie od zysków indywidualnych obywateli
podatki pośrednie płacone w cenie nabywanych towarów (VAT), oznaczone łącznie symbolem T
cła (importowe, eksportowe) - mają na celu obronę interesów producentów krajowych
opłaty skarbowe - pobierane za świadczenie usług przez urzędy państwowe (znaczki skarbowe)
Wydatki rządowe:
obrona narodowa, wojsko, sądownictwo
szkolnictwo, służba zdrowia
wyrównanie nierówności społecznych: wydatki transferowe (emerytury, renty), subsydia
odsetki płacone od długu wewnętrznego i zadłużenia zewnętrznego
Deficyt budżetowy:
Deficyt budżetowy - niedobór środków pieniężnych spowodowany przerostem sumy wydatków budżetowych nad sumą dochodów. Wyróżnia się deficyt:
rzeczywisty - różnica między deficytem strukturalnych a koniunkturalnym
strukturalny - zakładany już w momencie planowania budżetu koniunkturalny - ukształtowany pasywnie (tzn. bez możliwości wpływu rządu) przez stan cyklu koniunkturalnego. Źródła finansowania deficytu budżetowego:
drastyczne cięcia w budżecie - co w praktyce powoduje pogorszenie zarobków strefy budżetowej, prowadzi do obniżenia efektywnego popytu i tym samym do zahamowania wzrostu lub wręcz spowodowania spadku dochodu narodowego.


(…)

… globalnego poprzez:
zmniejszenie konsumpcji (C) i zwiększenie podatków
zmniejszenie inwestycji (I) i zwiększenie podatków
zmniejszenie wydatków
polityka mająca na celu zwiększenie popytu globalnego poprzez: polityka pasywna - prowadzona przez automatyczne stabilizatory gospodarki
Automatyczne stabilizatory gospodarki:
progresywna skala podatkowa
zasiłek dla bezrobotnych - dzięki zasiłkom konsumpcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz