Politechnika Warszawska - strona 612

Zasada swobody umów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

28. Zasada swobody umów: zawieranie umów nie podlega żadnej sankcji przymusu mamy pełną swobodę doboru kontrahenta mamy pełną swobodę kształtowania treści umowy, ale musi być ona zgodna z ustawą z przepisami ius cogens, nie może mieć na cel...

Zasiedzenie - treść, rodzaje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

18. Zasiedzenie - treść, rodzaje: Zasiedzenie - sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu, posiadanie to musi być nieprzerwane (ciągłe) i samoistne, funkcją zasiedzenia jest usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem posiadania. Przedmiotem zasiedzenia może być: nieruchom...

Podstawowe zasady komunikacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

VIII.PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI Nadawca musi być jasno określony. Kod komunikatu. Jasny dla nadawcy i odbiorcy. Kontekst jasny dla odbiorcy komunikatu. Nastawienie i oczekiwanie. Style komunikacji: Dominujący - np. przerywanie, uogólnianie, nastawienie na własne cele i interesy i

Marketing polityczny - wykład - Humor w polityce

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

XIII. Humor w polityce: Funkcje: - zmniejszenie frustracji, lęków - reakcja obronna obywateli przed lękiem i frustracją (represja, supresja, unikanie, projekcja, przemieszczenie, racjonalizacja, reakcja pozorowana, izolacja, odczynianie, sublimacja) - naruszenie wizerunku -

Monopson - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Monopson to taka forma rynku, na którym istnieje tylko jeden odbiorca (przedsiębiorstwo pośredniczące w handlu) oraz wielu dostawców pewnego towaru lub usługi. Monopsonami są zazwyczaj firmy państwowe, np. kupujące ropę naftową, gaz ziemny lub usł...

Zwrot z aktywów (ROA) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

ROA (ang. return on assets) - wskaźnik rentowności aktywów. ROA to stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów; może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów. Informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej m...

Dług publiczny - wykład - zobowiązanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Dług Publiczny Jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań. Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług krajowy i dług zagraniczny, dług krótkoterminowy, długotrwały, średniotrwały M...

Równowaga i deficyt budżetowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Równowaga budżetowa, stan, w którym wydatki budżetu państwa (także budżetów organów samorządowych) są w całości pokryte dochodami tych jednostek. Rozróżnia się równowagę budżetową planowaną i rzeczywistą. Zrównoważenie planowanych (przewidywanych) dochodów z planowanymi wydatkami, a więc zapewnienie...

Główne rodzaje inwestycji zagranicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Inwestycje zagraniczne polegają na nabywaniu w jednym kraju przez rządy, instytucje oraz poszczególne osoby aktywów innego kraju. Inwestycje te obejmują inwestycje zarówno bezpośrednie jak i inwestowanie w papiery wartościowe. Ze względu na motywy kierujące inwestorem ( inwestycje bezpośrednie): i...

Wydłużenia sieci preizolowanej a sieci tradycyjnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Wydłużenia sieci preizolowanej a sieci tradycyjnej. Wydłużenie podziemnej preizolowanej sieci cieplnej są mniejsze niż wydłużenia termiczne w tradycyjnych sieciach kanałowych czy napowietrznych, mających możliwość swobodnych wydłużeń. Skutkiem ograniczenia przez grunt swobodnego wydłużenia się, w r...