Politechnika Warszawska - strona 613

Domieszki zwiększające wodoodporność - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 175

Domieszki zwiększające wodoodporność (uszczelniające) (wg PN-EN 934-2): zmniejszają absorpcję kapilarną stwardniałego betonu Wykład nr 7 30 ciśnienie wody przy penetracji 10 cm, MPa Skuteczność działania domieszek uszczelniających 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 bez domieszki z domi...

Rodzaje badań przeprowadzanych dla powłok malarskich - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Rodzaje badań przeprowadzanych dla powłok malarskich Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki w obniżonej temperaturze Sprawdzenie odporności na wycieranie Sprawdzenie odporności na szorowanie Sprawdzenie krycia jakościowego Sprawdzenie przyczepności do...

Metoda trzech momentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

! " " # $% ! "# # $ % & $ # # $ # $ ' ! " ( (#) *#+ ,#, -#. .#* /#0 / # & ! % " 1 & " # " %& $ & & !23 2" & " 0 ! 4 / 23 3" ' 1 $ # ' # * $ & % & % & &a...

Kratowanie statycznie wyznaczalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

9 4 ! 7 $ &#$ 7 &(" 1- ,/0 1+* /$ ()* 2 &( ( & ! !" * - 2 ! # 6 ; ! ! 3 / ?@+/A &*/?@A&B) B; ) ;C=D@)+ : + & ! ! #" "#$% ! ! # ! /BE+F ( 7# " &' ! 1( # $" & & #" # &'(. ( ! &'(&qu...

Metoda ciężarów sprężystych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

5 / , ! - # # 0 0 ! 0 0 ! 0 , - 0 " " 3 6"()1 ( ! ! 7 $+* &#$ 7 &( 2 ! " , " / 1 - ! ! "#$% # &'("' # # # # '( ) &' # # 23 $ $ % ! # 2 4# & ' ( ( ) * * & + + #* 8 + , &( ( - '.# 0 ...

Metoda sił - zadanie 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

&01 ?' . " $ ! ! $ # # 3+&/4 ! @ ! ! * ' ) ! @ & 3 () () 3 & ' &01 01' () 3 ! & 01 0' ! ' . & ! % ' &01 01' " 7 8 ! ' " ()* ! )+ ,), -). % 01 01) & . ( ! .) /) / () 3 () ! ! ! /% +/% ! ...

Równanie - Przypadek IV

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

, * 7 - . ?/ " $ * !. ! # " $ 0 7 $ A / 6 6 A 6 # # ' 9 6 !3%==# 6 $ " 4 . % 3%:3#% % . 6 ! " ! 1 0*2 % %- " % $ $ * $ . $ ' A !3%=4# $ , " ,% - " '% . /% / 0% + " +% ' 1% 2 1% 3 ( * ! ( $ "...