Politechnika Warszawska - strona 591

Procesem nazywamy zjawisko

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Procesem nazywamy zjawisko , którego opis ma postać związków między stanami systemu w czasie. Zapis formalny : P.:X×T→X×T' gdzie X - zbiór którego elementami są wszystkie cechy Xa elementów a∈A ; T,T'- zbiór chwil (momentów). Procesem transportowym nazywamy proces którego opis ma postać związków m...

Przepustowością elementu sieci

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Przepustowością elementu sieci nazywamy największą intensywność potoku ruchu którą możemy ten element obciążyć. Miarą przepustowości jest intensywność potoku ruchu , tzn liczba jednostek ruchu która może przejść przez element sieci w jednost...

Rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego rozłożenia potoku ruchu jest

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

Rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego rozłożenia potoku ruchu jest: macierz rozłożenia potoku ruchu dla której funkcja kryterium osiąga wartość ekstremalną (min lub max) Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego rozłożenia potoku ruchu warunkuje: spełnienie warunków nakładanych na potok ZNP, NP, AP,...

Ruch swobodny

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Ruch swobodny - ruch pojazdów z prędkością ograniczona charakterystykami trakcyjnymi oraz chwilową sytuacją na drodze nazywamy ruchem swobodnym. V=x(w)/w ; x(w)-intensywność potoku ; w-gęstość potoku ; v-średnia prędkość ruchu. Ruch trasowany - ruch pojazdów według wcześniej ułożonego planu przydzi...

Ruchu swobodnego przepustowością

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dla ruchu swobodnego przepustowością elementu sieci jest wartość xm , charakteryzująca układ „element sieci - potok ruchu”. Dla ruchu trasowanego przepustowością elementu sieci jest wartość dr , charakteryzująca wykres ruchu konstruowany dla...

Stackelberg

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Stackelberg'a - pojęcie równowagi w sensie Stackelberg'a , założenia : -system składa się z podsystemów , -każdy z podsystemów maksymalizuje swoje korzyści , -jeden z podsystemów jest wyróżniony co oznacza że : lider podejmuje decyzje jako pierwszy , lider zna funkcje korzyści innych podsystemów , l...

Stanem systemu transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Stanem systemu transportowego w chwili t nazywamy stan elementów zbioru A w chwili t. Ilustracją pojęcia stanu systemu transportowego może być stan elementów tworzących drogi sysu oraz stan pojazdów tworzących potok ruchu ,przepływający przez te elementy. Statycznymi nazywamy modele odwzorowujące s...

Statycznym modelem organizacji ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Statycznym modelem organizacji ruchu w systemie tarnsp jest rozłożenie potoku ruchu sieci transp przy określonym znp , skierowanym do tego systemu z otoczenia. Statycznym modelem organizowania ruchu w systemie transportowym jest zadanie rozłożenia potoku ruchu w sieci transp. Stochastycznymi nazywa...

Struktura modelu systemu transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

Struktura modelu systemu transportowego G= ; W-zbiór węzłów grafu ; L-zbiór łuków grafu , L⊂{:i,j∈W} ; Systemem nazywamy obiekt którego opis ma postać zbioru elementów powiązanych między sobą i otoczeniem w sposób umożliwiający osiągnięcie określonego celu. Cel działania systemu : -stopień realiza...

Co to są współrzędne uogólnione i prędkości uogólnione

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Co to są współrzędne uogólnione i prędkości uogólnione, podać przykład. - Współrzędne uogólnione to zbiór wielkości qi(i=1,2,,,n), którą dokładnie określa pozycja układu o n stopniach swobody . Określamy je np. x,y,z r,θ,φZ,R,φ - P...