Politechnika Warszawska - strona 590

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla przewenia drogi

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla przewężenia drogi M / D / 1 M / M / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń M (środkowe) - wykładniczy rozkład czasu obsługi D - stały czas obsługi Ek - czas obsługo według modelu rozkładu Erlanga 1 - jedno stanowisko obsługi ...

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla wlotu skrzyżowania ster...

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla wlotu skrzyżowania sterowanego D / D / 1 M / D / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń M (środkowe) - wykładniczy rozkład czasu obsługi D - stały czas obsługi D (lewe) - regularne zgłoszenie pojazdu Ek - czas obsługo według modelu rozkła...

Zinterpretuj graniczny odstęp czasu

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Zinterpretuj graniczny odstęp czasu, odstęp podążania, odstęp minimalny Graniczny odstęp czasu α - wartość odstępu czasu w strumieniu głównym, który jest wykorzystywany przez 50% strumienia podporządkowanego do wykonywania manewru. Odstęp podążania β - wartość średnia odstępów czasu w jakich pojazd...

Deterministycznymi nazywamy modele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Deterministycznymi nazywamy modele konstruowane przy założeniu że wszystkie informacje o własnościach sytemu i otoczenia są pewne. W modelach deterministycznych opis systemu i otoczenia nie zawiera zmiennych losowych. Długością p-tej drogi p∈Pab jest liczba węzłów albo liczba łuków w p-tej drodze. ...

Funkcja kosztu ruchu cij

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Funkcja kosztu ruchu cij(xij) po danym łuku (i,j) struktury ST ma postać nieliniową. Zapisz przykładową postać jawną tej funkcji: X-rozłożenie potoku ruchu, S-rozłożenie (dobór) środków Przyjmując że wielkość zadań jest stała narysuj charakterystykę kosztu jednostkowego realizacji zadań w funkcji w...

Jednorodny potok ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Jednorodny potok ruchu potok ruchu spełniający warunek addytywności składowych przepływających łukami sieci transp nazywamy potokiem jednorodnym. Przy jednorodnym pr można zawsze rozszerzyć strukturę sieci transp do postaci w której liczność zbioru A jest równa liczności zbioru B. Przy jpr można do...

Krańcowym kosztem przejęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Pochodną kij(xij) względem xij nazywamy krańcowym kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. mij=dkij(xij)/dxij . Liniowymi nazywamy modele sys transp w których wszystkie warunki , ograniczenia i kryteria oceny są formami liniowymi względem zmiennych de...

Modelem obiektu jest taki opis obiektu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Modelem obiektu jest taki opis obiektu , który podporządkowano celowi badań. Celem modelowania jest uzyskanie narzędzia umożliwiającego osiągnięcie celu badań. cel badań ↔ zadanie do rozwiązania , modelowanie obiektu ↔ konstruowanie modelu obiektu Modelowania celem jest uzyskanie narzędzia pozwalaj...

Potok ściśle jednorodny

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Potok ściśle jednorodny -potok ruchu spełniający warunek addytywności w odniesieniu do źródeł i ujść sieci transp nazywamy pśj. Przy śjp ruchu można zawsze rozszerzyć strukturę sieci transp do postaci o jednym źródle i jednym ujściu. Nie jest potrzebne adresowanie potoku wypływającego ze źródła. Dla...

Potok ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Potok ruchu - odwzorowaniem prze - mieszczania ładunków i osób w sys transp jest potok ruchu , przepływający przez węzły W i łuki L sieci o strukturze . Potok ruchu możemy wyrazić w liczbie pojazdów na jednostkę czasu albo w liczbie jednostek potoku na jednostkę czasu. Węzeł-gdzie powst. potok ruchu...