Politechnika Warszawska - strona 556

Badania operacyjne - ćwiczenia - maksymalizacja zysku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

ZADANIE 12. Na samochód należy załadować skrzynie zawierające cztery typy produktów. W tabeli pokazano masę mk (w tonach) oraz zysk Vk (w tys. $) jednej skrzyni produktu k. K masa mk zysk Vk 1 2 4 2 8 10 3 3 6 4 4 8 Dopuszczalna ładowność samochodu wynosi 10 ton. Określić liczbę skr...

Fotowoltaika- prezenacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Wrzesiński
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Początkowo ogniwa słoneczne były wykorzystywane tylko w kosmosie. W latach siedemdziesiątych narodziła się koncepcja wykorzystania energii słonecznej jako źródła alternatywnego w stosunku do źródeł paliwowych. Najprostsze

Synergia węglowo-jądrowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Wrzesiński
 • Odnawialne źródła energii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1736

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pierwsza w historii przemiana atomowa azotu w tlen, pierwsza reakcja rozszczepienia, porównanie reakorów IV generacji pod względem mocy, dane techniczne reaktora HTR-10, schemat reaktora HTR-10 oraz urbiny gazowej, budowa marycy i cząseczki triso,...

Badanie wybranych cech technicznych drewna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tomasz Piotrowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wilgotność (Procentowa zawartość wody w fazie lotnej, ciekłej lub stałej w danym momencie.) Wytrzymałość na ściskanie (Zdolność przenoszenia naprężenia pod wpływem zgniatania). Wy...

Bazy danych - Structured Query Language- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Nastaj
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym (programista opisuje warunki, jakie musi...

Twierdzenie o zależności wektorów

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Twierdzenie o zależności wektorów Elementy v 1 , v 2 , ..., v n V(K) są liniowo zależne co najmniej jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych Dowód: (konieczność): jeżeli elementy v 1 , v 2 , ..., v n są liniowo zależne, to istni...

Fundamenty-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Fundament - Jest podstawą budowli która dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe i zmienne budowli na grunt. Dzieli się jena płytkie i głębokie. Sposób wykonania: głębokość posadowienia fundamentu wpływają następu...

Materiały stosowane do budowy fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

MATERIAŁY STOSOWANE DO BUDOWY FUNDAMENTÓW . należy stosować materiały odpowiedniej wytrzymałości, małej nasiąkliwości, dużej szczelności oraz odpornej na działania mrozu. Naturalne mat. k...

Spoczniki-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Spoczniki Płyty spoczników międzypiętrowych Dostosowane do budownictwa wielkopłytowego mają grubość 18 cm. Wymiary dostosowane są do wymiarów zunifikowanych klatek schodowych. Długość płyty spocznikowej powinna być min 2 cm mniejsza od szerokości

Wady stropów żelbetowych-prefabrykowanych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Do istotnych wad stropów żelbetowych prefabrykowanych zalicza się: - konieczność stosowania dodatkowego zbrojenia ze względu na transport i montaż prefabrykatów, - wysokie wymagania w zakresie dokładności wykonania elementów zgodnie z projekte...